Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện NCS Nguyễn Thị Tịnh ẤuBảo vệ LATS cấp Viện:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tịnh Ấu với đề tài:

Xây dựng hệ thống hỗ trợ quyết định không gian trong quản lý bền vững lưu vực sông: Áp dụng trường hợp lưu vực sông Dakb'la, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Chuyên ngành                  : Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Mã số chuyên ngành       :  62.85.15.01

Người hướng dẫn           :  PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi

                                                     TS. Ngô An

Thời gian                         :  14giờ00, Thứ Ba, ngày 12 tháng 6 năm 2018

Địa điểm                          :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                              Số 142 Tô Hiến Thành,  P.14, Q.10,  TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác