Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 3 (LATS) - NCS Nguyễn Thị Thu ThảoBảo vệ chuyên đề 3 (LATS) - NCS Nguyễn Thị Thu Thảo:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 3: Đánh giá kết quả thực hiện mô hình tích hợp tại khu vực nghiên cứu điển hình của vùng nhiễm phèn ở ĐBSCL thuộc đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái tích hợp nhằm phát triển bền vững sinh kế gắn với hệ sinh thái đặc thù trên nền đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long .

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Nguyễn Thị Thu Thảo

Thời gian                                 : 8h00, thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

Địa điểm                                  :  Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                    142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác