Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 3 - NCS Vũ Thùy LinhBảo vệ CĐ3:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 3: Đánh giá vùng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu của nông nghiệp TP.HCM và đề xuất giải pháp thích ứng” thuộc đề tài Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng cho nông nghiệp TP.HCM” .

Chuyên ngành                        : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành              : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện     : Vũ Thùy Linh

Thời gian                                : 14h00,  thứ Sáu ngày 12 tháng 7 năm 2019

Địa điểm                                 : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                 142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác