Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 1 - NCS Lê Tân CươngBảo vệ chuyên đề 1


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 1: Tổng quan nghiên cứu” thuộc đề tài Xây dựng khung phương pháp đánh giá sự cố môi trường vùng ven biển – Trường hợp vùng ven biển Đông Nam Bộ .

Ngành                                     : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                               : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Lê Tân Cương

Thời gian                                 : 14h00,  thứ Năm ngày 27 tháng 8 năm 2020

Địa điểm                                  : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                   142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác