Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện - NCS Phạm Thị Thanh HòaDưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Văn Phước và TS. Phạm Thị Thu Hằng, ngày 18/7/2018 NCS. Phạm Thị Thanh Hòa đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


Sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018, Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp để chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Thị Thanh Hòa, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Mã số: 62.52.03.20 với đề tài: Công nghệ xử lý bùn thải giấy theo hướng tái sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol”.

GS.TS. Lê Thanh Hải, chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp.

Ba phản biện của luận án tiến sĩ là PGS.TSKH. Ngô Kế Sương, TS. Trần Minh Chí PGS.TS. Lê Hoàng Nghiêm. Hội đồng có sự tham gia của hai ủy viên là TS. Phan Thu Nga và PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng cùng thư ký hội đồng là PGS.TS. Lê Đức Trung.


Chủ tịch Hội đồng (GS.TS. Lê Thanh Hải) điều khiển phiên họp

 Thư ký Hội đồng đọc LLKH của NCS Phạm Thị Thanh Hòa


Nghiên cứu sinh trình bày luận án tiến sĩ trước hội đồng cấp Viện

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng tại Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên với sự có mặt của đông đảo NCS, cán bộ khoa học trong và ngoài Viện.

  

     Các thành viên hội đồng đọc nhận xét đánh giá luận án

Toàn thể hội đồng chấm luận án đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ (trong đó có 1 thành viên đánh giá xuất sắc) và tác giả luận án xứng đáng được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật.


Đại diện tập thể hướng dẫn phát biểu ý kiến

 

Trưởng ban kiểm phiếu (TS.Trần Minh Chí) đọc kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng

 

Các thành viên hội đồng, GVHD và nghiên cứu sinh 

 

Toàn văn luận án có thể xem tại Thư viện Viện Môi trường và Tài nguyên.

Thông tin khác