Trang chủ Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường - Tạp chí PTKH&CN Tin tức - Thông báo

Thông báo về việc ưu tiên xem xét các hồ sơ đề tài cấp ĐHQG-HCM có đăng ký bài trên Tạp chí KH&CNTạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM được thành lập từ năm 1997. Đến nay Tạp chí đã trở thành Diễn đàn khoa học quan trọng và đáng tin cậy của các nhà khoa học trong và ngoài nước. 


       Hiện nay, hệ thống tạp chí KH&CN gồm Tạp chí PTKH&CN mã số ISSN: 1859-0128 và 06 Tạp chí thành viên (theo các chuyên ngành: Kỹ thuật Công nghệ, Khoa học Tự Nhiên; Khoa học xã hội và Nhân căn; Kinh tế, Luật và Quản lý; Khoa học Trái đất và Môi trường, Khoa học Sức khỏe) có mã số ISSN riêng và đều nằm trong danh mục các tạp chí Khoa học được tính điểm của Hội động Giáo sư nhà nước. Trong đó, Viện Môi trường và Tài nguyên là đơn vị phụ trách Tạp chí thành viên Khoa học Trái đất và Môi trường.

      Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc nâng cao chất lượng Tạp chí trên, ĐHQG-HCM (theo Công văn số 1481/ĐHQG-KHCN ngày 10/08/2020) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc:

- Khuyến khích các nhà khoa học, cán bộ giảng viên và người học, đặc biệt là các chủ nhiệm đề tài công bố kết quả nghiên cứu trên Tạp chí KH&CN.

- Kể từ năm 2021, ĐHQG-HCM sẽ ưu tiên xem xét các hồ sơ đề tài cấp ĐHQG-HCM có đăng ký bài trên Tạp chí PT KH&CN.

Hiện nay, quy trình tiếp nhận, phản biện và đăng bài đều được chuyển sang hệ thống online tại địa chỉ http://stdjsee.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjsee. Để gửi bài báo về Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, tác giả vui lòng click vào đây để được hướng dẫn cụ thể.