Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hội nghị - hội thảo

Thông báo hội nghị lần thứ 7 về Hóa học, Môi trường, Tự nhiên và Công nghệHội nghị lần thứ 7 về Hóa học, Môi trường, Khoa học tự nhiên và Công nghệ - Joint Symposium on Chemistry, Environment, Natural Sciences and Technologies Hội nghị sẽ được tổ chức bởi Khoa Môi trường và Tài nguyên (FENR), Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT) vào ngày 25 tháng 10 năm 2019


Đối tượng tham gia

Hội nghị này dành cho các nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến Hóa học, Môi trường, Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

 

Danh sách các chủ đề

 

◆ Công nghệ môi trường

◆ Quản lý môi trường

◆ Công nghệ sinh hóa

◆ Khoa học tự nhiên và công nghệ

 

Những mốc thời gian quan trọng

 

■ Hạn chót nộp tóm tắt: ngày 25 tháng 5 năm 2019

■ Thông báo chấp nhận tóm tắt: ngày 25 tháng 6 năm 2019

■ Thời hạn nộp bài tóm tắt (mở rộng): ngày 25 tháng 8 năm 2019

■ Ngày tổ chức hội nghị: ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

Phí đăng ký

100 USD hoặc 2.200.000 đồng

Phí này bao gồm một cuốn tóm tắt, tea-break, bữa ăn và bữa tiệc tối. 

 

Ngôn ngữ

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

 

Website hội thảo:

http://www.jscens.hcmut.edu.vn/index.html