TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC LIÊN HỆ Cấu trúc website
CÔNG ĐOÀN VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN GÓP MẶT CHƯƠNG TRÌNH TRONG “HỘI THI VĂN NGHỆ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM NĂM 2019”
Sáng ngày 16 tháng 05 năm 2019, Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) long trọng tổ chức “Hội thi Văn nghệ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM năm 2019”.
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC 2018
Sáng ngày 29/01/2019, tại Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã diễn ra Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH ĐỢT 1 NĂM 2019
Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2019:
THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC cho Viện MT&TN và nhóm nghiên cứu về ZETS
Thông báo:
GIỚI THIỆU
Dịch vụ chuyển giao công nghệ là một trong những thế mạnh hàng đầu của Viện Môi trường và Tài nguyên. Các mảng dịch vụ và chuyển giao công nghệ là thế mạnh của Viện bao gồm:
1.      Dịch vụ  kiểm tra, kiểm định, đo đạc, phân tích:  
Dịch vụ quan trắc môi trường công nghiệp, gồm các chỉ tiêu đánh giá nguồn thải như chất lượng nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại… và đánh giá chất lượng lượng môi trường xung quanh như chất lượng đất, nước mặt, nước ngầm, không khí, tiếng ồn, vi khí hậu, theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, phục vụ nhu cầu của các cơ sở sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời Viện cũng kết hợp với các đơn vị quản lý nhà nước như Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Sở Tài Nguyên Môi Trường các tỉnh thành, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường C49, BC49 trong công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát chất lượng môi trường.
Các thông số quan trắc

1. Môi trường nước mặt: pH, nhiệt độ, TDS, EC, SS, DO, BOD5, COD, N-NH3+, N-NO2-, N-NO3, độ đục, Fe, Cl-, SO42-, PO43-, dầu mỡ khoáng, Coliform… 

2. Môi trường không khí: Bụi, CO, NOx, SO2, VOCs, Chì, Tiếng ồn… 

3. Chất thải rắn: Thành phần % các dạng vật chất có trong chất thải rắn, tỷ trọng, độ ẩm, tổng lượng chất thải rắn phát sinh, tổng lượng chất thải rắn được thu gom, số lượng phương tiện thu gom, phương pháp xử lý chất thải rắn, vị trí và diện tích các bãi rác. 

4. Kim loại nặng: Cu, Pb, Zn, Cr, Ni, Cd, Hg…

5. Thuốc bảo vệ thực vật: α-BHC,β-BHC,γ-BHC,δ-BHC, p-p’DDE; p-p’DDD, p-p’DDT… 

6. PCB, PAH (trong cả môi trường nước và không khí) 

7. Dioxin 

8. Độc tính 

2. Dịch vụ tư vấn môi trường:  

1. Tư vấn tổng hợp và tư vấn kỹ thuật cho các dự án bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên;

2. Tư vấn về bảo vệ môi trường, đánh giá ô nhiễm, các giải pháp quản lý và công nghệ xử lý nhằm nâng cao chất lượng môi trường, tuân thủ luật bảo vệ môi trường, 

3. Tư vấn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, lập các dự án quy hoạch môi trường, Đăng ký chủ nguồn thải, Quan trắc Môi trường định kỳ, xin giấy phép khai thác nguồn nước, xả thải vào nguồn nước…

4. Tư vấn cho các dự án trong và ngoài nước các vấn đề có liên quan đến môi trường.

3. Dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công và giám sát các công trình xử lý nước cấp, nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý ô nhiễm không khí, tiếng ồn, bụi, kỹ thuật thông gió

3.1. Xử lý nước cấp
Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ xử lý nước cấp tiên tiến, đặc biệt cho các ngành công nghiệp đặc thù:

1. Nước cấp cho nồi hơi;

2. Ngành y tế, sản xuất dược phẩm;

3. Ngành chế biến thực phẩm, nước giải khát, nước đá tinh khiết, nước tinh khiết đóng chai;

4. Xử lý nước ngầm nhiễm Fe, NO3-, mặn, NH3, Mn, H2S, SO42-, PO43-… 

3.2. Xử lý nước thải 
Viện có bề dày kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt – công nghiệp đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường. Các loại hình nước thải đã được triển khai xử lý:

1. Nước thải sinh hoạt khu dân cư, thương mại, khách sạn, nước thải chăn nuôi,…

2. Nước thải công nghiệp giấy và bột giấy, cao su.

3. Nước thải chế biến thực phẩm, tinh bột, nông sản, công nghiệp mía đường.

4. Nước thải công nghiệp hóa chất, hóa mỹ phẩm.

5. Nước thải ngành in, dệt nhuộm, xi mạ.

6. Nước thải ngành sản xuất dược phẩm, y tế.

7. Nước thải ngành thuộc da, luyện kim… 

3.3. Xử lý khí thải, chống ồn

1. Thiết kế, thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho các công trình xử lý khí thải từ nguồn đốt dầu F.O, đốt vỏ hạt điều, đốt bã mía… và từ một số loại hình công nghiệp đặc trưng về ô nhiễm không khí: luyện cán thép, thuốc trừ sâu, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng, xi mạ, chế biến bột cá…

2. Thiết kế, thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho các công trình chống ồn buồng máy phát điện của các khách sạn, cao ốc văn phòng, các xí nghiệp công nghiệp và chống ồn cho vũ trường.

3.4. Xử lý Chất thải rắn, chất thải nguy hại 
Thực hiện các dự án về xử lý chất thải rắn như: thiết kế các bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh, thiết kế và thi công lò đốt chất thải rắn, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ đóng rắn chất thải, công nghệ xử lý bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp… 
 
Xử lý có hiệu quả rác thải, chất thải nguy hại cho các ngành sau:

1. Công nghiệp hóa chất, dệt nhuộm, thuốc trừ sâu.

2. Công nghiệp dầu khí, cao su, luyện kim.

3. Chất thải từ các hệ thống xử lý khí thải, nước thải.

4. Phế phẩm, sản phẩm loại từ các ngành công nghiệp.

5. Rác thải ngành Y tế, sản xuất dược phẩm...

3.5. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ:

1. Đào tạo chương trình ngắn hạn về xử lý nước, khí thải,  quản lý môi trường và kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm trong điều kiện phòng thí nghiệm.

2. Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác, phát triển và chuyển giao công nghệ: Thực hiện các đề tài NCKH; Hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế trong nghiên cứu và triển khai các dự án môi trường. Lập các dự án quy hoạch môi trường, quan trắc môi trường. Thực hiện báo cáo đánh giá tác động Môi trường, Quan trắc Môi trường định kỳ hằng năm…

4. Vài nét về Trung tâm công nghệ môi trường 
Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA) trực thuộc Viện là đơn vị phụ trách chuyển giao công nghệ, làm cầu nối giữa Viện với xã hội, đã thực hiện được nhiều hợp đồng dự án, góp phần đáng kể vào công tác bảo vệ môi trường, đưa các tiến bộ khoa học vào phục vụ xã hội. Các kết quả tiêu biểu như:

- Triển khai các trạm cấp nước sạch cho các vùng nông thôn và cơ sở công nghiệp. Nhiều công trình xử lý nước cấp cho các xí nghiệp công nghiệp đòi hỏi chất lượng cao; 

- Thiết kế, thi công, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hàng trăm công trình xử lý nước thải của các xí nghiệp công nghiệp và công trình xử lý nước thải bệnh viện đạt chất lượng và hiệu quả;

- Thiết kế, thi công, lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho các công trình xử lý khí thải từ nguồn đốt dầu FO, đốt vỏ hạt điều, đốt bã mía, và một số loại hình công nghiệp đặc trưng gây ô nhiễm không khí: luyện, cán thép, thuốc trừ sâu, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng… 

- Thiết kế, thi công, lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho các công trình chống ồn buồng máy phát điện của các khách sạn, cao ốc văn phòng, các xí nghiệp công nghiệp…

- Đánh giá tác động môi trường cho nhiều Dự án phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, hàng trăm xí nghiệp công nghiệp. 

Thông tin chi tiết về Trung tâm Công nghệ môi trường (CEFINEA) vui lòng click vào đây.

TỔ CHỨC PHÒNG BAN
Khối phòng Chuyên Môn
Khối phòng Thí nghiệm
Khối phòng Hành chính
Khối Trung tâm trực thuộc
CHUYÊN SAN KHTĐ&MT - TẠP CHÍ PTKH&CN
Tin tức - Thông báo
Quy trình tổ chức bản thảo
Liên hệ
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN CHO NCS TRƯƠNG THỊ BÍCH HỒNG
Thông báo v/v tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện:
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Quyết định công nhận trúng tuyển Cao học và NCS/Thông báo nhập học K2018 (đợt 1)
Quyết định/Thông báo:
Thông báo v/v Công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM

buy prozac online without a prescription

buy prozac no prescription uk website
Thông báo:
Thông báo v/v chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014

effexor

effexor
Thông báo:
Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi TSSĐH năm 2016

tarceva

tarceva
Dạng và đề thi mẫu:
Tài liệu ôn tập TSSĐH năm 2015
Tài liệu ôn tập:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 872,753 lượt
Số người online: 2,251 người

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 1

 Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28 3865 1132 - 28 3863 7044. Fax: (84) 8 3865 5670

Cơ sở 2

 Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84) 28 2253 8586

© Copyright book IER - Institute for Environment and Resources