TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC LIÊN HỆ Cấu trúc website
DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI THEO TIÊU CHUẨN IFC CHO NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI HÀM PHÚ, BÌNH THUẬN
Viện Môi trường và Tài nguyên đã kết hợp cùng đơn vị tư vấn Xã hội học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn tham gia Dự án Đánh giá tác động môi trường và xã hội theo tiêu chuẩn IFC cho Nhà máy năng lượng mặt trời tại Hàm Phú, Bình Thuận.
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG LỒNG GHÉP ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SẢN XUẤT
Ngày 31/08/2018, tại Sở Khoa Học và Công nghệ tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu đề xuất công cụ phục vụ kiểm toán năng lượng lồng ghép đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn cho một số ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh Bình Dương” do GS.TS Lê Thanh Hải làm chủ nhiệm
TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NCKH CẤP QUỐC GIA
Viện Môi trường và Tài nguyên đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện đề tài NCKH cấp Quốc gia thuộc chương trình KC08/16-20.
VIỆN MT&TN THAM GIA TƯ VẤN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC TẠI BẾN TRE, TÂY NGUYÊN VÀ TP.HCM
Tư vấn tuyển sinh SĐH:
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
Viện Môi Trường và Tài Nguyên (IER) là một trong 3 trạm đất liền trong hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, chịu trách nhiệm thường xuyên quan trắc và theo dõi diễn biến môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Trạm Vùng III). Nhiệm vụ quan trắc này được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường giao theo Quyết định số 1211-QĐ/MTg ngày 22/10/1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.
1. Giới thiệu chung
 
Với lợi thế là hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQG-HCM gồm 4 phòng thí nghiệm chuyên ngành: PTN chất lượng môi trường, PTN công nghệ môi trường, PTN độc học môi trường, PTN Công nghệ sinh học môi trường, thời gian qua Viện Môi trường và Tài nguyên đã triển khai nhiều chương trình quan trắc môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước và kiểm soát chất lượng môi trường của các cơ quan chức năng. Các chương trình quan trắc môi trường tiêu biểu do Viện thực hiện: 
    Chương trình quan trắc môi trường quốc gia: Viện Môi Trường và Tài Nguyên chịu trách nhiệm Trạm đất liền vùng III, thường xuyên quan trắc và theo dõi diễn biến môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiệm vụ quan trắc này được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường giao theo Quyết định số 1211-QĐ/MTg ngày 22/10/1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.
 
Viện Môi Trường và Tài Nguyên còn tham gia thực hiện quan trắc và phân tích:
 
- Quan trắc chất lượng nước hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai, 

- Chương trình giám sát ô nhiễm do giao thông tại TPHCM.

- Chương trình quan trắc môi trường phục vụ công tác quản lý môi trường, thanh tra, kiểm tra và giám sát chất lượng môi trường của Sở Tài Nguyên Môi Trường các tỉnh thành, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường C49, BC49...

Viện còn là đơn vị uy tín trong khu vực phía nam cung cấp Dịch vụ quan trắc môi trường công nghiệp, gồm các chỉ tiêu đánh giá nguồn thải như chất lượng nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại… và đánh giá chất lượng lượng môi trường xung quanh như chất lượng đất, nước mặt, nước ngầm, không khí, tiếng ồn, vi khí hậu, theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, phục vụ nhu cầu của các cơ sở sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Các thông số quan trắc 

- Môi trường nước mặt: pH, nhiệt độ, TDS, EC, SS, DO, BOD5, COD, N-NH3+, N-NO2-, N-NO3, độ đục, Fe, Cl-, SO42-, PO43-, dầu mỡ khoáng, Coliform… 

- Môi trường không khí: Bụi, CO, NOx, SO2, VOCs, Chì, Tiếng ồn… 

- Chất thải rắn: Thành phần % các dạng vật chất có trong chất thải rắn, tỷ trọng, độ ẩm, tổng lượng chất thải rắn phát sinh, tổng lượng chất thải rắn được thu gom, số lượng phương tiện thu gom, phương pháp xử lý chất thải rắn, vị trí và diện tích các bãi rác. 

- Kim loại nặng: Cu, Pb, Zn, Cr, Ni, Cd, Hg…

- Thuốc bảo vệ thực vật: α-BHC,β-BHC,γ-BHC,δ-BHC, p-p’DDE; p-p’DDD, p-p’DDT… 

- PCB, PAH (trong cả môi trường nước và không khí) 

- Dioxin 

- Độc tính

Các hoạt động quan trắc và phân tích môi trường của Viện được đảm bảo nhờ: 

- Cơ sở vật chất phòng thí nghiệm hiện đại, được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, bao gồm các thiết bị phân tích cơ bản và chuyên sâu như máy AAS, HPLC, GC/MS, ICP, UV vis… và các thiết bị công nghệ hiện đại như mô hình sinh học kị khí, hiếu khí, tuyển nổi vi bọt, lò đốt, thiết bị oxy hóa bậc cao, thiết bị lọc màng, thẩm thấu ngược, xử lý bùn… Các phòng thí nghiệm của Viện đã đạt chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERT (theo Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT).  

- Đội ngũ chuyên môn được đào tạo bài bản, được kiểm tra tay nghề thường xuyên, có khả năng phân tích hầu hết các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh và vi lượng trong môi trường không khí, đất, nước, chất thải rắn và bùn lắng, kể cả các chỉ tiêu chuyên sâu như: kim loại nặng, thuốc trừ sâu, PAH, PCB, VOC, hydrocarbon, POPs.

 2. Cơ sở vật chất
 
Hệ thống các phòng chức năng và hệ thống phòng thí nghiệm với các trang thiết bị và máy móc hiện đại, đồng bộ cho phép phân tích định lượng các chỉ tiêu hóa lý môi trường nước, không khí và tiếng ồn. Các máy GC, AAS, HPLC, GC/MS cho phép phân tích vi lượng các chỉ tiêu kim loại nặng, thuốc trừ sâu, PAH, PCB trong môi trường nước, bùn lắng và không khí. Hệ thống PTN gồm có:
- PTN Chất lượng Môi trường 
- PTN Công nghệ Môi trường
- PTN Độc học Môi trường
- PTN Công nghệ sinh học Môi trường
 
Các phòng thí nghiêm của Viện đã đạt chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025 từ năm 2004 và Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERT (theo Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT) từ năm 2015. 
 
** Phòng Thị nghiệm Chất lượng môi trường

PTN Chất lượng môi trường  đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ với mã số VIMCERTS 138 tại Quyết định số 3296/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 17/12/2015.

Ngoài ra, PTN Chất lượng môi trường đã được cấp Giấy chứng nhận VILAS 159 theo  Quyết định số 24.2014/QĐ-VPCNCL do Văn phòng Công nhận chất lượng ngày 15/01/2014 về việc công nhận phòng thí nghiệm trong lĩnh vực Hóa, Sinh.

 

** Phòng thí nghiệm Công nghệ môi trường

PTN Công nghệ môi trường cũng được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 077 theo Quyết định số 144/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 08/02/2017.

Ngoài ra, PTN Công nghệ môi trường đã được công nhận chứng chỉ VILAS 640 trong lĩnh vực Hóa theo quyết định số 92.2013/QĐ-VPCNCL ban hành ngày 05/03/2013.

   


TỔ CHỨC PHÒNG BAN
Khối phòng Chuyên Môn
Khối phòng Thí nghiệm
Khối phòng Hành chính
Khối Trung tâm trực thuộc
CHUYÊN SAN KHTĐ&MT - TẠP CHÍ PTKH&CN
Tin tức - Thông báo
Quy trình tổ chức bản thảo
Liên hệ
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
ĐƯỜNG CHẠY NGHỊ LỰC - VNU WILL RUN FOUNDATION 2018
VNU WILL RUN 2018 Là hoạt động chạy bộ gây quỹ để ủng hộ cho Quỹ WILL FOUNDATION do Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM tổ chức. Tất cả kinh phí quyên góp được sẽ được dùng để trao cho các tấm gương sinh viên khó khăn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Quyết định công nhận trúng tuyển Cao học và NCS/Thông báo nhập học K2018 (đợt 1)
Quyết định/Thông báo:
Thông báo v/v Công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM
Thông báo:
Thông báo v/v chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014
Thông báo:
Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi TSSĐH năm 2016
Dạng và đề thi mẫu:
Tài liệu ôn tập TSSĐH năm 2015
Tài liệu ôn tập:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 758,689 lượt
Số người online: 470 người

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 1

 Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28 3865 1132 - 28 3863 7044. Fax: (84) 8 3865 5670

Cơ sở 2

 Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84) 28 2268 5678

© Copyright book IER - Institute for Environment and Resources