TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC LIÊN HỆ Cấu trúc website

abortion pill cost with insurance

how much does abortion pill cost
Viện hiện có tổng cộng 170 cán bộ - công nhân viên, trong đó hơn 50% có trình độ thạc sỹ trở lên, với 20 người có trình độ tiến sỹ, 8 giáo sư và phó giáo sư." />
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC 2018
Sáng ngày 29/01/2019, tại Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã diễn ra Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH ĐỢT 1 NĂM 2019
Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2019:
THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC cho Viện MT&TN và nhóm nghiên cứu về ZETS
Thông báo:
TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NCKH CẤP QUỐC GIA
Viện Môi trường và Tài nguyên đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện đề tài NCKH cấp Quốc gia thuộc chương trình KC08/16-20.
CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC
DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2017
Năm 2017, thành tích công bố khoa học của Viện tiếp tục được giữ vững so với năm 2016 đặc biệt là công bố khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế.

 Tổng  số bài công bố khoa học của Viện năm 2017 là 59 bài, trong đó số lượng bài báo tạp chí khoa học quốc tế là 12 bài. Nhiều bài báo, tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI và Scopus và có chỉ số impact factor rất cao (IF trên 3). Viện đã tổ chức khen thưởng cho 28 công bố khoa học theo Quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời đề nghị ĐHQG-HCM xem xét khen thưởng cho 2 công trình công bố khoa học xuất sắc. Danh sách  bài báo tạp chí Khoa học trong nước và quốc tế được thể hiện trong bảng dưới đây.

STT

Bài báo

Tạp chí

Danh mục, chỉ số đánh giá

DANH MỤC TẠP CHÍ QUỐC TẾ NĂM 2017

1

Tran Van Thanh,  Le Thanh Hai , Hans Schnitzer, Gerhart Braunegg (2017). Development of an Optimization Mathematical Model by Applying an Integrated Environmental Indicator for Selecting Alternatives in Cleaner Production Programs, Journal of Cleaner Production Volume 154, pp295–308

Journal of Cleaner Production

Q1 / SCI-E
IF 5.715

2

Kim Linh Nguyen , Hoang Anh Nguyen, Otto Richterc, Minh Thinh Phama, Van Phuoc Nguyen (2017). Ecophysiological responses of young mangrove species Rhizophora apiculate (Blume) to different chromium contaminated environments, Science of the total environment Volume 574, pp 369–380

Science of the total environment

Q1 / ISI
IF 3.976

3

Sandra Costa-Boddeker , Philipp Hoelzmann, Le Xuan Thuyen, Hoang Duc Huy, Hoang Anh Nguyen, Ottor Richter, Antje Schwalb (2017). Ecological risk assessment of a coastal zone in Southern Vietnam: Spatial distribution and content of heavy metals in water and surface sediments of the Thi Vai Estuary and Can Gio Mangrove Forest, Marine Pollution Bulletin 114 (2), pp1141-1151

Marine Pollution Bulletin

Q1 / ISI
IF 3.512

4

Benjamin Cornet, Ho Quoc Bang (2017). Air Emission Inventories for Smaller Cities in ASEAN region: findings and sensitivities, Air Quality, Atmosphere & Health, Springer Netherlands Vol.  10 (07), pp897-906

Air Quality, Atmosphere & Health, Springer Netherlands

ISI
IF: 3.184

5

Ho Quoc Bang, Vu Hoang Ngoc Khue, Nguyen Thoai Tam, Kristofer Lasko (2017). Air pollution emission inventory and air quality modeling for Can Tho City, Mekong Delta, Vietnam, Air Quality, Atmosphere & Health, Springer Netherlands 10 (48), pp 1-13

Air Quality, Atmosphere & Health, Springer Netherlands

ISI
IF: 3.184

6

Quoc Bang Ho (2017). Modeling PM 10 in Ho Chi Minh city, Vietnam and evaluation of its impact on human health, Sustainable Environment Research Volume 27, Issue 2, pp95–102

Sustainable Environment Research

Q2 / ISI
IF 0.85

7

Bao-Son Trinh, David Werner, Brian J Reid (2017). Application of a full-scale wood gasification biochar as a soil improver to reduce organic pollutant leaching risks, Journal of chemical technology and biotechnology Volume 92 (8), pp1928-1937

Journal of chemical technology and biotechnology

SCI-E
IF 3.135

8

Bao Son Trinh, Brian Reid, Kevin Hiscock (2016). Fixed-bed column recirculation system for investigation of sorption and biodegradation of organic pollutants in saturated sediment: a detailed design and development, Springer Plus Vol 5 (1), pp18-42

Springer Plus

SCI-E
IF 0.982

 9

Nguyen Thi Thanh Phuong, Duong Thi Kieu Trang, Tran Le Luu. Arsenic treatment in groundwater in Mekong Delta using Laterite absorbent. Science Journal of Chemistry 2017; 5(6): 95-100.

Science Journal of Chemistry

 
 10

Tran Tan Tien, Duong Hieu Linh, Luong Tan Vu, Pham Thi Thanh Hoa, Nguyen Thi Thanh Phuong, Tran Le Luu. Electrochemical Water Treatment Technology in Viet Nam: Achievement & Future Development. Science Journal of Chemistry 2017; 5(6): 87-94.

Science Journal of Chemistry

 

11

Do Thi Thu Huyen, Ly Thi Bich Tram (2017). Development of a procedure for evaluating the impacts of the accidental emission of hazardous chemicals, case study in Ho Chi Minh City, Vietnam, Environmental Management , Accepted

Environmental Management

Q2 / ISI
IF 1.878

12

Ha Bui Manh, Loan Huynh Ngoc, Han Le Chau Thao, Khuyen Nguyen Thi (2017). The application of electro coagulation process for the decolorization of reactive dyeing wastewater, Moroccan journal of Chemistry Nor.j.Chem.5 No2, pp297-304

Moroccan journal of Chemistry

ESCI
IF: 0.552

DANH MỤC BÁI BÁO TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM 2017

1

Phạm Thị Thanh Hoà, Nguyễn Văn Phước (2017). Tối ưu hoá quá trình phân huỷ bùn thải giấy bằng enzyme sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng – thiết kế cấu trúc có tâm, Tạp chí Môi trường Chuyên đề I

Tạp chí Môi trường, chuyên đề I năm 2017

-

2

Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải (2017). Đề Xuất Khung Công Cụ Đánh Giá Nhanh Sản Xuất Sạch Hơn Lồng Ghép Tiết Kiệm Năng Lượng: Điển hình Ngành Sản Xuất Kim Loại, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M1, 2017, pp35-42

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

-

3

Hồ Thị Thiên Kim, Lê Thanh Hải (2017). Đề Xuất Mô Hình Bảo Vệ Môi Trường Gắn Với Du Lịch Sinh Thái Và Sinh Kế Bền Vững Cho Làng Nghề Muối Xã Lý Nhơn, Huyện  Cần Giờ, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M1, 2017, pp43-49

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

-

4

Lê Thanh Hải (2017). Đề xuất quy trình xác định giới hạn phát thải phù hợp với điều kiện kinh tế của các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ thông qua áp dụng điển hình cho ngành sản xuất sản phẩm từ tinh bột gạo,, Tạp chí Môi trường chuyên đề I/2017, pp76-80

Tạp chí Môi trường

-

5

Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thanh Hải (2017). Đề xuất mô hình cộng sinh công – nông nghiệp hướng tới phát triển bền vững áp dụng điển hình cho cơ sở bánh tráng tại Củ Chi, TpHCM, Tạp chí Môi trường chuyên đề I/2017, pp23-28

Tạp chí Môi trường

-

6

Nguyễn Hải Âu,  Phan Thị Khánh Ngân, Hoàng Thị Thanh Thủy, Phan Nguyễn Hồng Ngọc, (2017). Ứng dụng phân tích thống kê đa biến trong đánh giá chất lượng nước dưới đất huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,, Tạp chí Phát triẻn khoa học và Công nghệ M2, 2017

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

-

7

Nguyen Hien Than, Che Dinh Ly (2017), Water quality classification by artificial neural network - a case study of Dong Nai River, Vietnam,  Journal of Science and Technology, 55(4C), pp297-303

Journal of Science and Technology

-

8

Phan Nguyễn Hồng Ngọc, Hoàng Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hải Âu, (2017), Ứng dụng phương pháp phân tích cụm và phân tích biệt số đánh giá nhiễm mặn tầng chứa nước pleistocen Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tạp chí Phát triển KH trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Phát triển KH trường Đại học Cần Thơ

-

9

Hồ Minh Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hằng (2017). Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính, phân hạng và đề xuất  giải pháp định hướng công nghiệp xanh đối với một số ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An , Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M1, 2017, pp15-25

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

-

10

Hồ Minh Dũng, Trần Lê Nhật Giang (2016). Kiểm kê dấu chân carbon của ngành cao su ở hai giai đoạn trồng và chế biến mủ cao su tại tỉnh Bình Dương, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M2, 2016, pp25-37

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

-

11

Hồ Quốc Bằng, Nguyễn Thoại Tâm, Vũ Hoàng Ngọc Khuê (2017). Nghiên cứu xây dựng bản đồ ô nhiễm Ôzôn và chế độ ô nhiễm Ôzôn tại thành phố Cần Thơ từ đó đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm Ôzôn. , Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/ Chuyên san KHTN 2017, Xác nhận chấp nhận đăng

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/ Chuyên san KHTN 2017

-

12

Nguyen Thi Thu Thuy, Nghiem Trung Dung, Kazuhiko Sekiguchi, Ryosuke Yamaguchi, Pham Chau Thuy, Ho Quoc Bang (2017). Characteristics of elemental and organic carbon in atmospheric nanoparticles at different sampling locations in vietnam, Journal of Science and Technology. Vol 55 (03), pp293-305

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Journal of Science and Technology)

-

13

Đỗ Thị Thu Huyền, Lý Thị Bích Trâm (2017). Nghiên cứu xây dựng quy trình sàng lọc nhằm xác định đối tượng có nguy cơ xảy ra sự cố phát tán hóa chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M1, 2017, pp50-57

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

-

14

Nguyễn Thị Thanh Phượng, Nguyễn Hoàng Lan Thanh, Nguyễn Thị Quỳnh Sa, Nguyễn Bảo Trân, Hồ Thị Thiên Kim (2017). Hiệu quả xử lý nước mặt ô nhiễm hữu cơ bằng phương pháp keo tụ kết hợp than hoạt tính và màng lọc, Tạp chí Môi trường Chuyên đề II, pp36-41

Tạp chí Môi trường

-

15

Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trần Ngọc Hân, Nguyễn Trung Nhân, Dương Thị Giáng Hương  (2017). Xử lý hoạt chất Abamectin trong môi trường nước bằng công nghệ Plasma lạnh, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn  29 (54)

Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn

-

16

Nguyen Nhu Hien, Truong Thi Thanh Van, Le Thanh Son, Ngo Le Tai Hong, Phan The Nhat, Nguyen Phuoc Dan (2017). Application of combined process of partial nitritation- anammox using a rotating biological contactor (parbc) to treat ammonium-rich wastewater,, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M2, 2016, pp5-15

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

-

 

 

CÁC TIN KHÁC
DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2018 (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 7/2018)  [06/08/2018]
DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2016  [24/07/2018]
DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2015  [18/07/2018]
DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2014  [18/07/2018]
DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2013  [18/07/2018]
DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2012  [18/07/2018]
DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2011  [18/07/2018]
DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2010  [18/07/2018]
Công bố khoa học năm 2009  [04/12/2013]

TỔ CHỨC PHÒNG BAN
Khối phòng Chuyên Môn
Khối phòng Thí nghiệm
Khối phòng Hành chính
Khối Trung tâm trực thuộc
CHUYÊN SAN KHTĐ&MT - TẠP CHÍ PTKH&CN
Tin tức - Thông báo
Quy trình tổ chức bản thảo
Liên hệ
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
ĐƯỜNG CHẠY NGHỊ LỰC - VNU WILL RUN FOUNDATION 2018
VNU WILL RUN 2018 Là hoạt động chạy bộ gây quỹ để ủng hộ cho Quỹ WILL FOUNDATION do Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM tổ chức. Tất cả kinh phí quyên góp được sẽ được dùng để trao cho các tấm gương sinh viên khó khăn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Quyết định công nhận trúng tuyển Cao học và NCS/Thông báo nhập học K2018 (đợt 1)
Quyết định/Thông báo:
Thông báo v/v Công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM

buy prozac online without a prescription

buy prozac no prescription uk website
Thông báo:
Thông báo v/v chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014
Thông báo:
Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi TSSĐH năm 2016
Dạng và đề thi mẫu:
Tài liệu ôn tập TSSĐH năm 2015
Tài liệu ôn tập:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 823,206 lượt
Số người online: 204 người

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 1

 Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28 3865 1132 - 28 3863 7044. Fax: (84) 8 3865 5670

Cơ sở 2

 Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84) 28 2253 8586

© Copyright book IER - Institute for Environment and Resources