TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC LIÊN HỆ Cấu trúc website
Kết quả thi TSSĐH đợt 2 năm 2017 của Viện MT&TN
Kết quả thi tuyển sinh SĐH:
Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018
Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018:
Lễ khai giảng năm học 2017-2018, phát bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt nam 20/11
Lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp
Thư mời viết bài đăng trên Chuyên san KHTĐ&MT_Số M2 - 2017
Ban biên tập Chuyên san KHTĐ-MT trân trọng kính mời các nhà chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, học viên và nghiên cứu sinh trong và ngoài ĐHQG-HCM tham gia viết bài cho Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường số M2-2017.
CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC
Danh sách các công bố khoa học trong năm 2016
Danh sách các bài báo được công bố trên các tạp chí chất lượng cao trong và ngoài nước trong năm 2016

 

DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ TRONG NƯỚC TRONG NĂM 2016

STT

Bài báo

Tạp chí

1

Thanh Van Tran, Thanh Hai Le (2016). An Integer Programming Model for Alternative Selection and Planning Stages for Cleaner Production Programs: a Case Study for Greenhouse Gases Reduction, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M1 (2016), pp5-17

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

2

Trần Văn Thanh,  Lê Thanh Hải (2016). Phát triển phương pháp đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn do quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất công nghiệp, Tạp chí Môi Trường Chuyên đề II (07/2016), pp36-42

Tạp chí Môi Trường

3

Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải, Hans Schnitzer (2016). Đề xuất công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tích hợp theo hướng sinh thái cho hộ làm nghề sản xuất tinh bột gạo, Tạp chí Môi Trường CĐ I (03/2016), pp65-68

Tạp chí Môi Trường

4

Nguyễn Thanh Phong, Lê Đức Trung, Nguyễn Văn Phước (2016). Xử lý nitơ trong nước rỉ rác bằng công nghệ SBR dòng liên tục - ICEAS, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M1 (2016), pp122-130

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

5

Hồ Minh Dũng, Hoàng Ái Nhân, Chế Đình Lý (2016). Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh   Bà rịa – Vũng tàu và đề xuất giải pháp   cải thiện, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M1 (2016), pp108-121

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

6

Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hồ Quốc Bằng, Trần Hoàng Liễu (2016). Đánh giá hiện trạng môi trường và Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho các trang trại chăn nuôi heo tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M2 (2016), pp36-49

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

7

Ho Minh Dung, Tran Le Nhat Giang (2016). Carbon footprint inventory of rubber industry in two phases growing and processing in Binh Duong province, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M2 (2016), pp58-72

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

8

Hồ Quốc Bằng, Hồ Minh Dũng, Nguyễn Thoại Tâm, Phạm Văn Phước, Vũ Hoàng Ngọc Khuê, Phan Thế Huy, Huỳnh Long Huy, Lý Thị Thu Ba, Nguyen Hong Xuyen (2016). Nghiên cứu chất lượng không khí cảng Hoàng Diệu, Thành phố Cần Thơ, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M2 (2016), pp73-87

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

9

Ha Bui Manh, Loan Huynh Ngoc (2016). Application of response surface methodology to optimize the treatment of pharmaceutical manufacturing wastewater by electrocoagulation process, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M2 (2016), pp16-25

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

10

Nguyen Thi Thanh Phuong,  Trinh Bao Son (2016). Odor pollution treatment technologies: a review, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M1 (2016), pp94-107

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

11

Nguyễn Thị Thanh Phượng,  Nguyễn Văn Phước  (2016). Xây dựng chương trình khoa học và công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn 2050, Tạp chí Môi Trường Chuyên đề I (2016)

Tạp chí Môi Trường

12

Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Trần Thu Hiền, Nguyễn Thanh Phong (2016). Kết quả nghiên cứu công nghệ ủ hiếu khí thụ động bùn sinh học với chất độn cao su tại Bình Dương, Tạp chí Môi Trường Chuyên đề I (2016)

Tạp chí Môi Trường

13

Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Phương Duyên (2016). Kết quả thử nghiệm xử lý 2-ethylhexanol trong khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất chất hóa dẻo diothy phthalatet (DOP) bằng ozon, Tạp chí Môi Trường Chuyên đề III-2016, pp36-41

Tạp chí Môi Trường

14

Ngô Thụy Phương Hiếu, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Hồng My (2016). Phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Long An , Tạp chí Môi Trường Chuyên đề III-2016, pp 88-94

Tạp chí Môi Trường

15

Nguyen Nhu Hien, Truong Thi Thanh Van, Le Thanh Son, Ngo Le Tai Hong, Phan The Nhat, Nguyen Phuoc Dan (2016). Application of combined process of partial nitritation- anammox using a rotating biological contactor (parbc) to treat ammonium-rich wastewater, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ M2 (2016), pp5-15

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ TRONG NĂM 2016

STT

Bài báo

Tạp chí

Chỉ số đánh giá

1

Le Thanh Hai, Hans Schnitzer, Tran Van Thanh, Nguyen T.P. Thao, Gerhart Braunegg (2016). An integrated eco-model of agriculture and small-scale industry in craft villages toward cleaner production and sustainable development in rural areas - A case study from mekong delta of vietnam, Journal of Cleaner Production Vol137, pp274-282

Journal of Cleaner Production

4,959
5 years: 5,315

2

Thanh Van Tran,  Hai Thanh Le, Hans Schnitzer,Gerhart Braunegg (2017). Development of an Optimization Mathematical Model by Applying an Integrated Environmental Indicator for Selecting Alternatives in Cleaner Production Programs, Journal of Cleaner Production Accepted for publication, pp

Journal of Cleaner Production

4,959
5 years: 5,315

3

Le Thanh Hai, van Thanh Tran, Thi Phuong Thao Nguyen, Hans Schnitzer and Gerhart Braunegg (2016). An integrated eco-model incorporating renewable energy leading to pollution reduction for sustainable development of craft villages in rural area: a case study at sedge mats village in mekong delta, vietnam, Energy, Sustainability and Society Vol 6(1), ppp1-12

Energy, Sustainability and Society

Scopus Q2

4

Nguyen Hien Than, Che Dinh Ly, Pham Van Tat, Nguyen Ngoc Thanh (2016). Application of a Neural Network Technique for Prediction of the Water Quality Index in the Dong Nai river Viet Nam, Journal of Environmental Science and Engineering B  Vol 5(7), pp363-370

Journal of Environmental Science and Engineering B

Non ISI

5

Nguyen Hoang Anh, Otto Richter, Kim Linh Nguyen, Van Phuoc Nguyen, Harald Biester, Petra Smith (2016). Phytoremediation by mangrove trees: experimental studies and model development, Chemical Engineering Journal Vol. 294, 2016, pp389-399

Chemical Engineering Journal

5,31

6

Nguyen Hoang Anh, Kim Linh Nguyen, Otto Richter, Minh Thinh Pham, Van Phuoc Nguyen (2017). Ecophysiological responses of young mangrove species Rhizophora apiculate (Blume) to different chromium contaminated environments, Journal of Science of the total environment Vol. 574, 2017, pp369-380

Journal of Science of the total environment

3,976

7

N. H. Quan,  Hak, D., K. Nadaoka, L.P. Bernado, V.L. Phu, and T.Q. Toan, N.H. Trung, D.V. Ni, and V.P.D. Tri (2016). Spatio-temporal variations of sea level around the Mekong Delta: their causes and consequences on the coastal environment. Hydrological Research Letters. Japan Society of Hydrology and Water Resources , Hydrological Research Letters Vo10(2016), pp60-66

Hydrological Research Letters

(SCOPUS)

8

Maria Luisa Baino-Salingay, Assela Pathirana, Jeroen Rijke, Peter van der Steen, Chris Zevenbergen, Nguyen Hong Quan and Ky Quang Vinh,  (2016). Microbiological Assessment of Surface Waters and Health Awareness of Four Vulnerable Communities in Can Tho City, Vietnam, Advanced Science Letters Accepted for publication, pp

Advanced Science Letters

(SCOPUS)

9

Maria Luisa Baino-Salingay, Assela Pathirana, Jeroen Rijke, Peter van der Steen, Chris Zevenbergen, Nguyen Hong Quan and Ky Quang Vinh, 2016 (accepted) (2016).  Water Quality Assessment in Selected Surface Waters in Can-Tho City, Vietnam, Advanced Science Letters Accepted for publication, pp

Advanced Science Letters

(SCOPUS)

10

H.A. Nguyen, O.Richter (2016). Multiscale Modeling of Pollutant Uptake by Mangroves, Int.Jnl. Of Multiphysics Vol10, pp157-176

Int.Jnl. Of Multiphysics

(SCOPUS)

11

Quoc Bang Ho, Hiep Nguyen Duc, Ngo Xuan Quang (2016). Modeling and prediction of air pollutant transport during the 2014 biomass burning and forest fires in peninsular South East Asia, Environmental Monitoring and Assessment international Journal Vol188 (02), pp106-129

Environmental Monitoring and Assessment international Journal

1,679

12

Ho Quoc Bang (2017). Modeling of PM10 and Study Impacts of PM10 on Human Health over Ho Chi Minh City, Vietnam,  Sustainable Environment Research DOI: 10.1016/j.serj.2016.10.002, pp

Sustainable Environment Research

0,85

13

Quoc Bang Ho, Quang-Van Doan, Hiroyuki Kusaka (2016). Impact of future urbanization on temperature and thermal comfort index in a developing tropical, Urban Climate Journal  Vol17(2016), pp20-31

Urban Climate Journal

Scopus

14

Ho Quoc Bang, Vu Hoang Ngoc Khue (2016). Preliminary results of application Mobilev traffic model to calculate air emission and assessing policies for reducing air emissions in an ASEAN city, Modern Transportation journal (MTJ) Vol5(1), pp1-10

Modern Transportation journal (MTJ)

Non ISI

15

Thanh-Khiet L. Bui,  L. Chi Do-Hong, Thanh-Son Dao, Tham C. Hoang (2016). Copper toxicity and the infl uence of water quality of Dongnai River and Mekong River waters on copper bioavailabilit y and toxicity to three tropical species, Chemosphere Vol144, pp872-878

Chemosphere

3,698

16

Thanh - Son Dao, Vu-Nam Le, Ba -Trung Bui, Thanh-Son Nguyen, Dinh Khuong Van, Claudia, Cong-Thanh Dao, Thi-Hien To, Ly-Sy-Phu Nguyen, Truong-Giang Vo, Thi-My-Chi-Vo (2016). Sensitivity of a tropical micro-crustacean (Daphnia lumholtzi) to trace metals tested in natural water of Mekong River, Science ogf the total environment , pp

Science of the total environment

3,975

17

Thanh-Son Dao, Thi-Nhu Phuong Bui (2016). Phytoplankton form Vam Co River in Southern Vietnam, Environmental Management and Sustainable Development Vol.5, No1, pp114-125

Environmental Management and Sustainable Development

Non ISI

18

Phuong Thi Thanh Nguyen, Phuoc Van Nguyen, Hong Thi Bich Truong, Ha Manh Bui (2016). Formation and Stabilization of Aerobi Granular Sludge in Sequencing Batch Airlift Reactor for Tapioca Procressing Wastewater Treatment, Pol.J.Environ.Stud. Vol 25 (No.5), pp2077-2084

Pol.J.Environ.Stud.

0,877

19

Yacouba SANOU, Samuel Pare, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Van Puoc, L.Yvonne Bonzicoulibaly  (2016). Experiment and Kinetic modeling of As(V) adsorption on Granular Ferric Hydroxide and Laterie, Journal of Environmental Treatment Techniques Vol4, pp62-70

Journal of Environmental Treatment Techniques

Non ISI

 

CÁC TIN KHÁC
DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2015  [14/04/2016]
DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2014  [14/04/2016]
Công bố khoa học năm 2013  [05/12/2013]
Công bố khoa học năm 2012  [05/12/2013]
Công bố khoa học năm 2011  [05/12/2013]
Công bố khoa học năm 2010  [05/12/2013]
Công bố khoa học năm 2009  [04/12/2013]

TỔ CHỨC PHÒNG BAN
Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
Phòng Đào tạo SĐH
Phòng QLKH-QHĐN
Phòng Công nghệ Môi trường
Phòng Quản lý Môi trường
Phòng Quản lý Tài nguyên
Phòng Tin học Môi trường
Phòng Độc học Môi trường
Phòng ÔNKK - BĐKH
Phòng Hệ TTDL và Viễn thám
Phòng TN Chất lượng MT
Phòng TN Công nghệ MT
Phòng TN Độc học MT
Phòng TN CN Sinh học
Trung tâm CNMT
Đoàn thể
Các Hội đồng của Viện
Xem tất cả
CHUYÊN SAN KHTĐ&MT - TẠP CHÍ PTKH&CN
Tin tức - Thông báo
Quy trình tổ chức bản thảo
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện - NCS Cao Thị Thủy Tiên
Bảo vệ LATS cấp Viện:
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Thông báo v/v Công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM
Thông báo:
Thông báo v/v chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014
Thông báo:
Quyết định v/v giao đề tài LVTN lớp cao học khóa 2014 (đợt 1)
Quyết định v/v giao đề tài LVTN:
Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi TSSĐH năm 2016
Dạng và đề thi mẫu:
Tài liệu ôn tập TSSĐH năm 2015
Tài liệu ôn tập:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 683,606 lượt
Số người online: 260 người

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 1

 Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28 3865 1132 - 28 3863 7044. Fax: (84) 8 3865 5670

Cơ sở 2

 Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84) 28 2268 5678

© Copyright book IER - Institute for Environment and Resources