TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC LIÊN HỆ Cấu trúc website
Bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện - NCS Phạm Thị Thanh Hòa
Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Văn Phước và TS. Phạm Thị Thu Hằng, ngày 18/7/2018 NCS. Phạm Thị Thanh Hòa đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện - NCS Mai Thị Thu Thảo
Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đinh Xuân Thắng và PGS.TSKH. Bùi Tá Long, ngày 17/7/2018 NCS. Mai Thị Thu Thảo đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
TIẾP ĐOÀN KHÁCH QUỐC TỀ ĐẾN TỪ JEOL ASIA PTE.LTD (10/07/2018)
Ngày 10/07/2018, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tiếp đoàn khách Quốc tế đến từ JEOL ASIA PTE.LTD tại phòng họp, cơ sở Dĩ An, Bình Dương
Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018
Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018:
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016
Danh sách các đề tài, dự án NCKH đang được thực hiện và đã nghiệm thu trong năm 2016

 DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NCKH ĐÃ NGHIỆM THU TRONG NĂM 2016

STT

Tên đề tài, dự án

Cấp quản lý đề tài

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Kinh phí (triệu đồng)

1

Nghiên cứu phát triển công nghệ và giải pháp quản lý môi trường, ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

Cấp nhà nước

01/2014

01/2016

4.800

2

Nghiên cứu đề xuất các phương pháp đánh giá áp dụng cho các bước trong quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn tại Việt Nam

Đề án 911

01/2015

01/2016

42

3

Nghiên cứu đề xuất công cụ phục vụ đánh giá nhanh tiềm năng giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng cho một số ngành công nghiệp chế biến (ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, giấy…)

NVTX 2016

1/2016

12/2016

130

4

Xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ SBR liên tục, nghiên cứu cụ thể tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương"

Cấp ĐHQG loại C

05/2015

11/2016

100

5

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý thành phần dinh dưỡng trong nước rỉ rác bằng phương pháp sinh học, thực hiện trên mô hình SBR dòng liên tục

NVTX 2016

1/2016

12/2016

90

6

Đánh giá sơ bộ tác động của biến đổi khí hậu lên các vấn đề sức khỏe một số quận huyện tại TP.HCM

Viện Y tế Cộng Đồng

06/2015

07/2016

60

7

Đánh giá toàn diện tiềm năng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch khu vực núi Chóp Chài, TP.Tuy Hoà

Sở Văn hóa thể thao Du lịch

05/2015

05/2016

256

8

Tham gia thực hiện gói thầu Quy hoạch bảo tồn đa  dạng sinh học tỉnh An Giang

Sở TN&MT An Giang

3/2016

12/2016

580

9

Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định quản lý chất lượng nước lưu vực sông - nghiên cứu điển hình lưu vực sông Thị Tính tỉnh Bình Dương

Cấp ĐHQG loại C

05/2015

11/2016

120

10

Nghiên cứu cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy Quản lý nước an toàn và bền vững trong bối cảnh thích ứng với BĐKH tại Thành phố Hồ Chí Minh

NVTX 2016

1/2016

12/2016

170

11

Nghiên cứu công nghệ bảo vệ môi trường nước và xây dựng các mô hình quản lý tích hợp môi trường vùng ven biển

Nghị định thư –ĐHQG-HCM

10/2012

04/2016

3.000

12

Phát triển các mảng nghiên cứu phòng tin học môi trường phục vụ quản lý tài nguyên nước

NVTX 2016

1/2016

12/2016

220

13

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm không khí và đề xuất giải pháp bảo vệ chất lượng không khí

NVTX 2016

1/2016

12/2016

130

14

Nuôi cấy sinh vật trong PTN phục vụ thử nghiệm độc học

NVTX 2016

1/2016

12/2016

260

15

Quan trắc và phân tích mẫu môi trường

NVTX 2016

1/2016

12/2016

610

16

Xác định thành phần các hợp chất tạo mùi trên một số loại hình công nghiệp đặc trưng và định hướng công nghệ xử lý

Cấp ĐHQG loại C

04/2014

04/2016

100

17

Nghiên cứu xử lý nước thải bậc cao và phát triển các phương pháp phân tích hiện đại phục vụ công tác đánh giá ô nhiễm môi trường

NVTX 2016

1/2016

12/2016

300

18

Xác lập cơ sở dữ liệu và đề xuất các chương trình nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ cho các giải pháp khắc phục cơ bản hậu quả của Dioxin

Sở KHCN Đồng Nai

01/2015

09/2016

482

19

Nghiên cứu mức độ đa dạng cộng đồng vi khuẩn trong quá trình ủ phân compost rác thải hữu cơ bằng kĩ thuật Điện Di Gel Gradient Biến Tính (DGGE)

Cấp ĐHQG loại C

07-2014

07-2016

100

20

Nghiên cứu các biện pháp sinh học phân tử phục vụ lĩnh vực môi trường và sử dụng tài nguyên bền vững

NVTX 2016

1/2016

12/2016

90

21

Xây dựng phương pháp định danh cây dược liệu mật nhân (Eurycoma longifolia) bằng kỹ thuật AND mã vạch

Cấp ĐHQG loại C

05/2015

11/2016

100

22

Ứng dụng mô hình toán đánh giá khả năng tự làm sạch của kênh rạch chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sở KHCN Tây Ninh

08/2014

01/2016

1.085

23

Thực hiện dự án điều tra, đánh giá hiện trạng của nguồn thải và phân vùng xả nước thải vào các sông chính trên địa bàn tỉnh Long An

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Long An

12/2014

12/2016

2.550

24

Điều chế vật liệu Ag-TiSO2- SiO2 bằng phương pháp sol-gel và đánh giá hiệu quả khử trừng của vật liệu

Đề án 911

01/2015

01/2016

42

25

Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR

Đề án 911

01/2016

12/2016

42

26

Nghiên cứu công nghệ xử lý bùn thải giấy theo hướng sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol

Đề án 911

01/2015

12/2016

42

 DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016 

STT

Tên đề tài, dự án

Cấp quản lý đề tài

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Kinh phí (triệu đồng)

1

Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong ngành chế biến tinh bột khoai mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tây Ninh

01/2016

11/2016

659

2

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tại các làng nghề khu vực nông thôn trên địa bàn TP.HCM

Sở KHCN TP.HCM

11/2015

5/2017

1.550

3

Nghiên cứu đề xuất công cụ phục vụ kiểm toán năng lượng lồng ghép đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn cho một số ngành công nghiệp chủ yếu của Tỉnh Bình Dương

Sở KHCN tỉnh Bình Dương

06-2016

12-2017

1.121

4

Xây dựng cơ sở dữ liệu về kỹ thụật sẵn có tốt nhất (BAT) cho ngành sản xuất tinh bột khoai mì và áp dụng xây dựng phương pháp đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn, giảm thiểu ô nhiễm cho các nhà máy sản xuất tinh bột mì tại Việt Nam

Cấp ĐHQG loại C

05/2016

05/2017

90

5

Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận đánh giá sự cố môi trường do phát thải hóa chất độc hại và chất thải nguy hại từ họat động công nghiệp

Cấp ĐHQG loại C

05/2016

05/2017

90

6

Nghiên cứu đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho làng nghề dệt nhuộm chiếu trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long

Cấp Viện 2016

05/2016

05/2017

15

7

Nghiên cứu đề xuất biện pháp giảm thiểu phát thải CO từ các lò hơi đốt một số nhiên liệu (than đá và biomass) nhằm giảm thiểu ô nhiễm và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn TP.HCM

Sở KHCN TPHCM

07/2015

02/2017

714

8

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Long An đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

Sở KHCN Long An

03/2016

08/2017

754

9

Khảo sát, điều tra và xây dựng kế hoạch bảo tồn gene tỉnh Long An

Sở KHCN Long An

5/2015

10/2016

920

10

Xây dựng Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT vùng ven biển TPHCM

Sở TNMT TPHCM

08-2015

12-2016

792

11

Khảo sát, đánh giá các giải pháp tích trữ nước ngọt thích ứng hạn hán - xâm nhập mặn ở cấp hộ gia đình, cấp cộng đồng và đề xuất và thử nghiệp các giải pháp phù hợp tại tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre

10-2016

12-2016

51

12

Nghiên cứu đánh giá giá trị các nguồn nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh phục vụ cho công tác quản lý, khai thác sử dụng hợp lý

Sở KHCN TPHCM

11-2016

05/2018

760

13

Nghiên cứu giải pháp bảo vệ MT, phục hồi cảnh quan trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10-2016

08-2017

893

14

Định lượng giá trị của hệ thống cây xanh công cộng phục vụ quản lý và thích ứng với biến đổi khí hậu

Sở KH&CN  TP. HCM

12/2014

11/2016

744

15

Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án cụ thể nhằm phát triển, hệ thống cây xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở KHCN Vũng Tàu

6/ 2015

7/2017

1.235

16

Điều tra đánh giá các nguồn gây ô nhiễm và đề xuất giải pháp tổng hợp  QLCL nước hồ Sông Quao….TP Phan Thiết và vùng phụ cận

Sở KHCN Bình Thuận

7/2015

12/2016

1.562

17

Thiết lập mô hình lan truyền ô nhiễm không khí và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường không khí phục vụ phát triển bền vững thành phố Cần Thơ

Sở KH & CN Cần Thơ

8/2016

8/2017

579

18

Xây dựng kit sinh học xác định độc tính phục vụ quan trắc ô nhiễm nước mặt vùng Tây Nam Bộ

Tây Nam Bộ

12/2015

06/2018

4.000

19

Nghiên cứu loại độ màu và COD trong nước thải nhuộm hoạt tính và trực tiếp bằng phương pháp keo tụ điện hóa

Cấp ĐHQG loại C

05/2016

05/2017

90

20

Nghiên cứu xây dựng chương trình khoa học công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gia đọan 2015 - 2020 tầm nhìn nămm 2050.

Sở KHCN Đồng Nai

2014

2016

1.546

21

Nghiên cứu mức độ đa dạng cộng đồng vi nấm trong các quá trình ủ phân compost bằng kỹ thuật điện di gel gradient biến tính (DGGE)

Cấp ĐHQG

05/2016

05/2017

110

22

Nghiên cứu định danh phân tử các loại nấm Trichderma spp từ phân compost.

Cấp Viện 2016

05/2016

05/2017

15

23

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Long An

Sở KHCN Long An

11/2015

12/2016

530

24

Nghiên cứu xử lý nước cấp ô nhiễm hữu cơ bằng công nghệ PAC kết hợp màng  lọc

Cấp ĐHQG loại C

05/2015

05/2017

120

25

Ứng dụng quá trình một bước Nitrite hóa bán  hần/Anammox sử dụng công nghệ RBCR xử lý Nitơ nước thải cao su

Cấp ĐHQG loại C

05/2016

05/2017

180

 

CÁC TIN KHÁC
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017  [19/07/2018]
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015  [18/07/2018]
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2014  [18/07/2018]
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2013  [18/07/2018]
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2012  [18/07/2018]
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2011  [18/07/2018]
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010  [18/07/2018]
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2009  [18/07/2018]
ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC  [18/07/2018]
DANH MUC ĐỀ TÀI CẤP TRỌNG ĐIỂM ĐHQG  [18/07/2018]
DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2009-2013  [18/07/2018]
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP ĐHQG ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 5 NĂM 2009 - 2014  [18/07/2018]

TỔ CHỨC PHÒNG BAN
Khối phòng Chuyên Môn
Khối phòng Thí nghiệm
Khối phòng Hành chính
Khối Trung tâm trực thuộc
THÔNG TIN ĐỀ TÀI - DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài nhiệm vụ cấp Nhà nước
Đề tài nhiệm vụ cấp ĐHQG
Đề tài nhiệm vụ cấp cơ sở
Đề tài nhiệm vụ tỉnh thành
Tin tức - Thông báo
CHUYÊN SAN KHTĐ&MT - TẠP CHÍ PTKH&CN
Tin tức - Thông báo
Quy trình tổ chức bản thảo
Liên hệ
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
CUỘC THI SÁNG KIẾN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH BÌNH DƯƠNG 2018
Để triển khai Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đề án thành phố thông minh - Bình Dương và Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTA, UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh - Bình Dương 2018.
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Quyết định công nhận trúng tuyển Cao học và NCS/Thông báo nhập học K2018 (đợt 1)
Quyết định/Thông báo:
Thông báo v/v Công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM
Thông báo:
Thông báo v/v chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014
Thông báo:
Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi TSSĐH năm 2016
Dạng và đề thi mẫu:
Tài liệu ôn tập TSSĐH năm 2015
Tài liệu ôn tập:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 723,990 lượt
Số người online: 109 người

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 1

 Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28 3865 1132 - 28 3863 7044. Fax: (84) 8 3865 5670

Cơ sở 2

 Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84) 28 2268 5678

© Copyright book IER - Institute for Environment and Resources