Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án Tiến Sĩ cấp ĐVCM của NCS Trương Thị Bích HồngDưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng ngày 16/11/2018 NCS Trương Thị Bích Hồng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp ĐVCM tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


Chiều thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp để chấm luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho NCS. Trương Thị Bích Hồng, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Mã số: 62.52.03.20 với đề tài: Nghiên cứu đánh giá khả năng giảm nghẹt màng của hệ thống MBR kết hợp với bùn hạt hiếu khí (AGMBR)"

GS.TS. Lê Thanh Hải, chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp.

Hai người giới thiệu của luận án tiến sĩ là PGS.TS. Nguyễn Phước Dân và TS. Trần Minh Chí. Hội đồng có sự tham gia của ba ủy viên là PGS.TS. Mai Tuấn Anh, PGS.TS. Lê Hoàng Nghiêm và PGS.TS. Lê Đức Trung cùng thư ký hội đồng là TS.Hồ Minh Dũng.

 

GS.TS. Lê Thanh Hải điều khiển Hội đồng bảo vệ LATS cấp ĐVCM

Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học của Nghiên cứu sinh trước hội đồng cấp ĐVCM

Nghiên cứu sinh trình bày luận án tiến sĩ trước Hội đồng cấp ĐVCM

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng tại Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên với sự có mặt của đông đảo cán bộ khoa học, NCS trong và ngoài Viện.

Hội đồng chấm luận án đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ và đồng ý cho NCS bảo vệ LATS cấp Viện.

Thông tin khác