Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện - NCS Nguyễn Thị Kim LinhDưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Văn Phước và GS.TS. Otto Richter, ngày 29/6/2018 NCS. Nguyễn Thị Kim Linh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


Sáng thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018, Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp để chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Kim Linh, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Mã số: 62.52.03.20 với đề tài: Nghiên cứu quá trình vận chuyển Crom từ môi trường rừng ngập mặn lên cây Đước (Rhizophora apiculata Blume) - Trường hợp rừng ngập mặn Long Thành - Đồng Nai”.

GS.TS. Đặng Kim Chi, chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp.

Ba phản biện của luận án tiến sĩ là PGS.TSKH. Ngô Kế Sương, PGS.TSKH. Bùi Tá Long và TS. Nguyễn Thanh Hùng. Hội đồng có sự tham gia của hai ủy viên là PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng và  TS. Phan Thu Nga cùng thư ký hội đồng là PGS.TS. Lê Đức Trung.

Chủ tịch Hội đồng (GS.TS. Đặng Kim Chi) điều khiển phiên họp

 

Thư ký Hội đồng đọc LLKH của NCS Nguyễn Thị Kim Linh

Nghiên cứu sinh trình bày luận án tiến sĩ trước hội đồng cấp Viện

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng tại Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên với sự có mặt của đông đảo NCS, cán bộ khoa học trong và ngoài Viện.

 

 

     Các thành viên hội đồng đọc nhận xét đánh giá luận án

Toàn thể hội đồng chấm luận án đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ (trong đó có 2 thành viên đánh giá xuất sắc) và tác giả luận án xứng đáng được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật.

Tập thể hướng dẫn phát biểu ý kiến

 

Trưởng ban kiểm phiếu (PGS.TSKH. Bùi Tá Long) đọc kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng

 

Các thành viên hội đồng, GVHD và nghiên cứu sinh 

Toàn văn luận án có thể xem tại Thư viện Viện Môi trường và Tài nguyên

Thông tin khác