Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức Viện

Viện Môi Trường và Tài nguyên - ĐHQG-HCMViện Môi trường và Tài nguyên hiện có 3 phòng chức năng, 6 phòng chuyên môn, 4 phòng thí nghiệm, hệ thống trung tâm trực thuộc gồm: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và dược liệu quý và Trung tâm Công nghệ Môi trường; Trạm quan trắc môi trường Quốc gia. Viện hoạt động độc lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.


Viện Môi trường và Tài nguyên được thành lập theo quyết định số 4641/GD-ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 24/10/1996 và thuộc cấu trúc quản lý của Đại Học Quốc Gia TPHCM. Đến năm 2001, Viện trở thành đơn vị thành viên của ĐHQG-HCM theo quyết định số 15/2001/QĐ-TTg ngày 12/2/2001 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc tổ chức lại ĐHQG-HCM (Viện khi đó là một trong 4 đơn vị thành viên đầu tiên của ĐHQGHCM sau khi tổ chức lại, cùng với ĐHBK, ĐHKHTN, và ĐHKHXHNV).

Với vị trí là Viện nghiên cứu thuộc ĐHQG-HCM, nhiệm vụ của Viện Môi trường và Tài nguyên được xác định trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là: Nghiên cứu Khoa học – Đào Tạo SĐH – Triển khai Chuyển giao Công nghệ trong lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên. Bên cạnh đó, Viện còn được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay tách ra là Bộ Tài nguyên và Môi trường) giao phụ trách Trạm Quan trắc Môi trường Quốc Gia (Trạm đất liền Quốc gia vùng 3, phụ trách vùng các tỉnh phía Nam).

Vào thời điểm hiện nay Viện có hơn 120 Cán bộ CNV, trong đó có 5 GS/PGS, 22 TS/TSKH, hơn 30 ThS và nhiều cán bộ là NCS đã và đang học tập và nghiên cứu ở nhiều nơi trên thế giới: CHLB Đức, CHLB Nga, Thụy Sỹ, Áo, Hà Lan, Nhật Bản, Anh, Thái Lan, Cộng hòa Séc và Việt Nam.

 Sơ đồ tổ chức của Viện:

 

Ban lãnh đạo Viện
- Viện trưởng GS.TS. Lê Thanh Hải

- Phó Viện Trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

- Phó Viện Trưởng: PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang

Các đơn vị phòng ban:

 • Các phòng chức năng
  • Phòng Kế hoạch – Tổng hợp
  • Phòng Đào tạo
  • Phòng Quản lý Khoa học – Quan hệ Đối ngoại
 • Các phòng chuyên môn:
  • Phòng Công nghệ Môi trường
  • Phòng Quản lý Môi trường
  • Phòng Quản lý Tài nguyên
  • Phòng Tin học Môi trường
  • Phòng Ô nhiễm không khí - Biến đổi khí hậu
  • Phòng Viễn thám và Hệ thống Thông tin Địa lý
 • Các phòng thí nghiệm
  • Phòng Thí nghiệm Chất lượng Môi trường
  • Phòng Thí nghiệm Công nghệ Môi trường
  • Phòng Thí nghiệm Độc học Môi trường
  • Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học Môi trường
 • Hệ thống trung tâm
  • Trung tâm Công nghệ Môi trường
  • Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên quý và Dược liệu
  • Trạm Quan trắc Môi trường Quốc gia
 • Các Đoàn thể
 • Các Hội đồng của Viện