Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến Sĩ cấp ĐVCM của NCS Trương Thị Bích HồngThông báo về việc bảo vệ luận án Tiến Sĩ cấp ĐVCM của NCS Trương Thị Bích Hồng


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho nghiên cứu sinh Trương Thị Bích Hồng với đề tài:Nghiên cứu đánh giá khả năng giảm nghẹt màng của hệ thống MBR kết hợp với bùn hạt hiếu khí (AGMBR)”.

Chuyên ngành                     :  Kỹ thuật môi trường

Mã số chuyên ngành           :  62.52.03.20

Người hướng dẫn               :  PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

Thời gian                             :  14 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018.

Địa điểm                              :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                                  Số 142, Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM.

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác