Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện NCS Trương Thị Bích HồngBảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện NCS Trương Thị Bích Hồng
Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Bích Hồng với đề tài:

“Nghiên cứu sự hình thành bùn hạt hiếu khí và đánh giá khả năng giảm nghẹt màng của mô hình bùn hạt hiếu khí kết hợp lọc màng (AGMBR)”.

Chuyên ngành           : Kỹ thuật môi trường

Mã số chuyên ngành : 62.52.03.20

Người hướng dẫn      : PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

Thời gian                    : 8giờ30, thứ Ba, ngày 9 tháng 7 năm 2019

Địa điểm                     : Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                                     Số 142 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác