Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 3 - NCS Trương Công PhúSinh hoạt học thuật chuyên đề 3 - NCS Trương Công Phú 


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ,  Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Trương Công Phú với chuyên đề 3: “Xây dựng phương pháp luận đánh giá tính bền vững trong sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp các Huyện trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh” thuộc đề tài “Xây dựng phương pháp luận đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp cấp Huyện: trường hợp nghiên cứu Tỉnh Tây Ninh”

Chuyên ngành                        : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành              : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện     : Trương Công Phú

Thời gian                                 : 9h00,  thứ Sáu ngày 20 tháng 7 năm 2018

Địa điểm                                  : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                  142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác