Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 2 - NCS Nguyễn Như Hiểnsertraline 50mg side effects

sertraline 50mg tablets poisel.cz
Sinh hoạt học thuật chuyên đề 2


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường & Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Nguyễn Như Hiển với chuyên đề 2: Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm công nghệ xử lý nước thải sơ chế mủ cao su ly tâm. Đề xuất mô hình công nghệ xử lý thích hợpthuộc đề tài: “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải sơ chế mủ cao su”.

Chuyên ngành                      : Công nghệ môi trường nước và nước thải

Mã số chuyên ngành            : 62.85.06.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Nguyễn Như Hiển

Thời gian                              : Lúc 9h00,  thứ Ba, ngày 21 tháng 01 năm 2014.

Địa điểm                               : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường & Tài nguyên

                                         142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh.

Viện Môi trường & Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác