Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ K2018 - đợt 2Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ:


Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa K2018 - đợt 2

 

TT

Hội đồng

Địa điểm

Thời gian

1

Hội đồng 1

Phòng Hội thảo

Từ 8h00 thứ Tư, ngày 11/11/2020

2

Hội đồng 2

Phòng học 4

Từ 8h00 thứ Tư, ngày 11/11/2020

3 Hội đồng 3 Phòng học 1

Từ 8h00 thứ Tư, ngày 11/11/2020

 

Danh sách các học viên cao học bảo vệ đề cương được sắp xếp trong các hội đồng như sau:

 

Hội đồng 1

Hội đồng 2

Hội đồng 3

 1. Lê Minh Hiếu

 1. Lê Thị Thu Sương

 1. Lê Hoàng Tuấn

 2. Nguyễn Thị Hoàng Nga

 2. Nguyễn Thái Sơn

 2. Hà Đoàn Trâm

 3. Nguyễn Thị Tuyết

 3. Nguyễn Thị Mỹ Loan

 3. Phan Thị Thùy Mỹ Loan

 4. Trịnh Ngọc Linh

 4. Trần Thị Ngọc Linh

 4. Trần Thị Thùy Duyên

 5. Nguyễn Thị Mai Lan

 5. Lê Xuân Nam

 5. Phan Thị Thúy An

 6. Tô Việt Linh

 6. Đặng Thu Thảo

 6. Lê Hải Nhi

 7. Trần Thị Đậm

 7. Lê Công Trung

 7. Huỳnh Thị Cẩm Giang

 8. Võ Tấn Thành

 8. Nguyễn Thị Mỹ Hằng 

 8. Nguyễn Huỳnh Thủy Ngân

 9. Võ Nguyễn Thiện Tâm

 9. Phạm Thị Hải Yến  9. Lê Thị Mỹ Hiền

10. Lê Nhựt Trường

 10. Lê Thị Nguyệt Nga  10. Trần Định Tâm

11. Lê Phước Sang

 11. Nguyễn Minh Hiếu  11. Lê Quang Thắng

 12. Lê Đăng Khoa

 12. Ngô Thế Anh  12. Trương Công Trường


Địa điểm: Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM).

Thông tin khác