Trang chủ Quan hệ đối ngoại Tin tức QHĐN

Khóa đào tạo ngắn hạn về Công nghiệp sinh tháiChủ đề khóa đào tạo: "Công nghiệp sinh thái và đánh giá hiệu quả kinh tế cho những dự án tiết kiệm năng lượng" (Biobased industry and economic evaluation for energy efficiency projects)


 

Vào ngày 2 và 3/12/2013, Phòng QLKH - QHĐN kết hợp với Phòng QLMT đã tổ chức thành công khóa đào tạo ngắn hạn với chủ đề: 

“Biobased industry and economic evaluation for energy efficiency projects”

(Công nghiệp sinh thái và đánh giá hiệu quả kinh tế cho những dự án tiết kiệm năng lượng).

Khóa đào tạo do GS. Hans Schnitzer đến từ Viện Kỹ thuật Hạt và Quá trình và GS. Gehart Braunegg đến từ Viện CN Sinh học và Hóa sinh - Đại học Kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo giảng dạy. Khóa đào tạo đã thu hút được gần 50 học viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT trong và ngoài TPHCM. Chương trình của khóa đào tạo đi sâu vào 2 nội dung chính gồm “đánh giá hiệu quả kinh tế đối với các dự án tiết kiệm năng lượng” do GS. Hans Schnitzer giảng dạy và “công nghiệp sinh thái: nguyên liệu, quy trình sản xuất và sản phẩm” do GS. Gehart Braunegg phụ trách. Khóa đào tạo đã kết thúc thành công với 45 học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo.