Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức - Thông báo

Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KC.08.33/11-15low dose naltrexone buy

low dose naltrexone buy read buy low dose naltrexone online
Ngày 20/10/2015, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức Hội thảo cuối cùng thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KC.08.33/11-15 “Nghiên cứu phát triển công nghệ và giải pháp quản lý môi trường, ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do PGS.TS Lê Thanh Hải làm chủ nhiệm. Hội thảo có sự tham gia của các tổ chức, chuyên gia tham gia và phối hợp thực hiện đề tài, các chuyên gia từ các trường đại học và các Viện, trung tâm nghiên cứu (Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghiệp, Đại học Văn Lang,...).


Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KC.08.33/11-15 “Nghiên cứu phát triển công nghệ và giải pháp quản lý môi trường, ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Ngày 20/10/2015, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức Hội thảo cuối cùng thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KC.08.33/11-15 “Nghiên cứu phát triển công nghệ và giải pháp quản lý môi trường, ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do PGS.TS Lê Thanh Hải làm chủ nhiệm. Hội thảo có sự tham gia của các tổ chức, chuyên gia tham gia và phối hợp thực hiện đề tài, các chuyên gia từ các trường đại học và các Viện, trung tâm nghiên cứu (Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghiệp, Đại học Văn Lang,...).

Đặc biệt, Hội thảo có sự tham gia của nhóm nghiên cứu về các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm tích hợp (IPPC), sản xuất sạch hơn cho các ngành công nghiệp quy mô vừa và nhỏ (SMEs) đến từ Viện kỹ thuật hạt và quá trình (Institute for Process and Particle engineering) - Trường Đại học Kỹ thuật Graz, Áo do GS.Hans Schnitzer dẫn đầu. Đây là nhóm nghiên cứu đã hợp tác chặt chẽ với nhóm nghiên cứu của Phòng quản lý môi trường trong 10 năm vừa qua (thuộc chương trình Asia-UNINET). Trong khuôn khổ đề tài KC08.33/11-15, nhóm nghiên cứu của GS. Hans Schnitzer đã tham gia vào việc kiểm toán chi tiết và đề xuất các mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm tích hợp cho các làng nghề điển hình tại ĐBSCL (đặc biệt là mô hình VACBXNT).

Hội thảo có 2 bài tham luận quan trọng, 01 của PGS.TS Lê Thanh Hải với tên gọi là “Giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm tích hợp phù hợp với điều kiện một số làng nghề ở Đồng bằng sông Cửu Long: đề xuất mô hình và kết quả áp dụng” và 01 bài tham luận của GS.Hans Schnitzer về sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với tên gọi là “Cleaner production in the SMEs”. Hội thảo đã tổng kết được kết quả thực hiện các mô hình ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường cho các làng nghề điển hình trên địa bàn ĐBSCL, đồng thời cũng tiếp thu rất nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự.

Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo:

 

Hình 1 – Chủ nhiệm đề tài (PGS.TS Lê Thanh Hải) trình bày trong Hội thảo

Hình 2 – GS. Hans Schnitzer (Đại học Kỹ thuật Áo) trao đổi trong Hội thảo

Hình 3 – GS. Gerhart Braunegg (Đại học Kỹ thuật Áo) trao đổi trong Hội thảo

Hình 4 – ThS. Võ Đình Long (Giảng viên Đại học Công nghiệp TP.HCM) đóng góp ý kiến trong Hội thảo

Hình 5 – TS. Phan Thu Nga (Nguyên Trưởng phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Tài nguyên và Biển) đóng góp ý kiến trong Hội thảo

Hình 6 – TS. Trần Thị Mỹ Diệu (Giảng viên Trường Đại học Văn Lang) đóng góp ý kiến cho Hội thảo

Hình 7 – Đại biểu chụp hình lưu niện khi kết thúc hội thảo