Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

GS.TS. Lê Thanh Hải được trao tặng giải thưởng môi trường TP.HCM năm 2018Với bề dày thành tích hoạt động trong lĩnh vực Môi trường từ năm 1991 đến nay, GS.TS. Lê Thanh Hải là một trong 11 cá nhân đã được tôn vinh trong Giải thưởng Môi trường TP.HCM năm 2018 do UBND TP.HCM tổ chức vào ngày 28/12/2018


Ngày 28/12/2018, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ trao tặng "Giải thưởng Môi trường TP.HCM năm 2018". Giải thưởng Môi trường TP.HCM là giải thưởng chính thức của Thành phố trong lĩnh vực môi trường, được tổ chức 2 năm/lần và có giá trị trong vòng 4 năm do UBND TP.HCM tổ chức.

Hình 1. Các cá nhân và tập thể được tôn vinh

 

Giải thưởng Môi trường TP.HCM năm 2018 được xét chọn trên 6 nhóm lĩnh vực: Quản lý nhà nước về Bảo vệ môi trường (BVMT); Giáo dục, đào tạo, truyền thông; Tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT; Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường; Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Đối tượng xét tặng giải thưởng là các tập thể, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động BVMT trên địa bàn TP.HCM. Mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng đạt giải thưởng sẽ được tặng bằng khen của UBND TP.HCM. 

 

Năm 2018, đã có 83 hồ sơ tham gia và qua 3 vòng chấm điểm theo tiêu chí và thang điểm quy định; thẩm định thực tế và rà soát việc tuân thủ các quy định pháp luật, đã có 11 cá nhân, 17 tập thể và 01 cộng đồng tiêu biểu được UBND TP.HCM quyết định trao tặng "Giải thưởng Môi trường TP.HCM năm 2018"

 

Với bề dày thành tích hoạt động trong lĩnh vực Môi trường từ năm 1991 đến nay, GS.TS. Lê Thanh Hải là một trong 11 cá nhân đã được tôn vinh trong giải thưởng lần này.
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
 
 
Hình 2. GS.TS Lê Thanh Hải được trao tặng Giải thưởng Môi trường 2018
 
  
 
Hình 3. GS.TS Lê Thanh Hải và Ông Trần Nguyên Hiền tại buổi lễ
 
 
 
Hình 4. GS.TS. Lê Thanh Hải cùng các CB-CNV Viện Môi trường và Tài nguyên