Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức - Thông báo

Giáo sư - Tiến sĩ Lê Thanh Hải được bổ nhiệm vào Hội đồng Giáo sư Nhà nước liên ngành Xây Dựng - Kiến trúc năm 2019Việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 các cấp sẽ được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2019 theo quy định mới về bổ nhiệm chức danh GS, PGS được Thủ tướng ban hành vào tháng 08/2018.


 

Quy định này có những yêu cầu cao hơn hẳn so với quy định cũ, tạo ra thay đổi quan trọng để công tác xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS các cấp kỹ lưỡng, đúng người, đúng chuẩn hơn trong năm 2019.

Năm 2019, các thành viên Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành đã được tuyển chọn theo tiêu chí mới của Quy chế Hội đồng giáo sư nhà nước mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ Chủ tịch Hội đồng đã ký. Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành có từ 7 – 15 thành viên, bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các ủy viên do Hội đồng giáo sư nhà nước quyết định thành lập và bổ nhiệm căn cứ theo yêu cầu bổ nhiệm hàng năm.

Hội đồng giáo sư nhà nước năm 2019 vẫn giữ nguyên 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành với tổng số thành viên hội đồng là 276 người.

  • 19 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành có 100% thành viên có chức danh giáo sư và 9 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành có thành viên là phó giáo sư.
  • 162/276 thành viên cũ (chiếm 58,7%)  và 114/276 thành viên mới.
  • Số thành viên có chức danh GS là 256 chiếm tỷ lệ 92,75%, số thành viên có chức danh PGS là 20, chiếm 7,25%.
  • 20/28 ủy viên mới cũng là chủ tịch của 20 hội đồng ngành, liên ngành.

GS.TS Lê Thanh Hải, Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên đã được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Liên ngành Xây dựng – Kiến trúc năm 2019 theo quyết định số 19/QĐ-HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước ban hành ngày 06/06/2019 v/v thành lập và bổ nhiệm các chức danh của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.