Trang chủ Nghiên cứu khoa học Các công bố khoa học

DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2014where can i buy low dose naltrexone

buy low dose naltrexone go
DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2014


 

STT
Tên bài báo
Năm xuất bản
Tên tạp chí/ Tên hội thảo
Trang
ISSN
Số xuất bản
Tên tác giả
Đồng tác giả (nếu có)
BÀI BÁO QUỐC TẾ
1
Influences of Cyanobacterial Toxins Microcystins on the Seedling of Plants
2014
Journal of Environmental Protection
ISSN Print: 2152-2197, ISSN Online: 2152-2219
2152-2219
DOI: 10.4236/jep.2014.51005
Thanh-Son Dao
Thai-Hang Le, Thanh-Luu Pham, Lan-Chi Do-Hong, Phuoc-Dan Nguyen
2
Fast and optimized methodology to generate road traffic emission inventories and their uncertainties
2014
Journal of Clean - Air, Water and Soil
1-7
1863-0669
42(9999)
Bang Quoc Ho
Alain Clappier, Nadege Blond
3
Climate Change Impacts On Coast: Coastal Disasters Damage Costs In Vietnam
2014
Science journal of environmental engineering research
 
2276 – 7495
DOI: 10.7237/sjeer/22
Quoc Bang Ho
Hunghwa Kim
4
A decision support framework  considering sustainability for the selection of thermal food processes
2014
Journal of Cleaner Production
112-120
0959-6526
78
Thi-Thu-Huyen Do
Hans Schnitzer, Thanh-Hai Le
5
Nutrient dynamics during flood events in tropical catchments: a case study in Southern Vietnam[ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/clen.201300264/abstract]
2014
Clean – Soil, Air, Water
42 - 52
1863-0669
DOI: 10.1002/clen.201300264
Nguyễn Hồng Quân
Gunter Meon
BÀI BÁO TRONG NƯỚC
1
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước mặt từ hồ Dầu Tiếng nhiễm độc tố microcystins lên Daphnia magna trong điều kiện phòng thí nghiệm
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
152-159
0866-708X
52 (2B)
Đào Thanh Sơn
Võ Thị Mỹ Chi, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Bá Trung, Bùi Lê Thanh Khiết, Đỗ Hồng Lan Chi
2
Nghiên cứu xử lý thành phần khó phân hủy sinh học và độ màu trong nước rác bằng quá trình oxy hóa quang hóa UV/O3; catazone
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1-10
0866-708X
52 (2B)
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Nguyễn Văn Phước
3
Tối ưu hóa quá trình trao đổi Este dầu Jatropha bằng methanol sử dụng xúc tác NaOH
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
21-29
0866-708X
52 (2B)
Chhoun Vi Thun
Nguyễn Văn Phước, Phạm Thành Quân
4
Tính toán khí thải công nghiệp và mô phỏng tác động đến khu vực xung quanh bằng AERMOD: trường hợp khu công nghiệp Tâm Thắng, Đăk Nông, Việt Nam
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
38-48
0866-708X
52 (2B)
Hồ Quốc Bằng
Nguyễn Phương Bình
5
Nghiên cứu ứng dụng xỉ thép lò điện hồ quang (EAFS) để loại bỏ photpho hòa tan trong nước thải chế biến thủy sản
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
72-81
0866-708X
52 (2B)
Mai Tuấn Anh
Phan Thị Ngọc Ánh, Lê Thị Mỹ Diệp
6
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc kỵ khí kết hợp với sinh học màng xử lý nước thải trạm trung chuyển: Ảnh hưởng của giá thể sponge di động và chất keo tụ
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
89-98
0866-708X
52 (2B)
Nguyễn Thị Thanh Mỹ
Phạm Quốc Khánh, Huỳnh Ngọc Loan, Phan Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thành Tín, Bùi Xuân Thành
7
Quá trình hình thành và phát triển của thành phần vi sinh vật trong bùn hạt hiếu khí
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
106-113
0866-708X
52 (2B)
Trương Thị Bích Hồng
Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng
8
Study on enhancing domestic wastewater treatment efficiency in Binh Hung Hoa residential zone by membrane filtration (MF) Method - Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải Bình Hưng Hòa bằng phương pháp lọc màng (MF)
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
126-135
0866-708X
52 (2B)
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Nguyễn Văn Phước
9
Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải nước thải trong ngành chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
136-142
0866-708X
52 (2B)
Bùi Dương Vương
Đinh Xuân Thắng
10
Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh bằng chỉ số thích ứng
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
143-151
0866-708X
52 (2B)
Nguyễn Hiền Thân
Chế Đình Lý
11
Đề xuất công cụ hỗ trợ ra quyết định phục vụ cho việc lựa chọn các công nghệ nhiệt theo hướng bền vững - trường hợp điển hình cho ngành sản xuất bia
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
160-171
0866-708X
52 (2B)
Đỗ Thị Thu Huyền
Lê Thanh Hải, Hans Schnitzer
12
Ứng dụng phương pháp "Trọng số đơn giản" để xây dựng chỉ số hiệu suất sinh thái vùng cho tỉnh Bình Định từ 2005-2011
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
172-180
0866-708X
52 (2B)
Chế Đình Lý
 
13
Hiện trạng xả thải và sự phân bố các nguồn thải chính dọc sông Tiền, sông Hậu
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
433-441
0866-708X
52 (4B)
Lưu Đức Điền
Nguyễn Hồng Quân, Mã Tú Lan
14
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng phát thải khí SF6 (sulfur hexafluoride) và đề xuất giải pháp giảm thiểu trong lĩnh vực truyền tải điện tại Bình Dương
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
181-188
0866-708X
52 (2B)
Lê Quốc Vĩ
Trần Thị Hiệu, Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải
15
Bước đầu áp dụng kỹ thuật phân tích thống kê đa biến phân tích số liệu chất lượng nước lưu vực sông Thị Tính, tỉnh Bình Dương
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
189-198
0866-708X
52 (2B)
Nguyễn Hải Âu
Lê Thanh Hải, Vũ Văn Nghị
16
Mô hình tích hợp chất lượng nước phục vụ an toàn cấp nước hồ Đá Đen tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
199-207
0866-708X
52 (2B)
Nguyễn Hồng Quân
Ngô Quang Hiếu, Mai Toàn Thắng, Nguyễn Thành Nhân, Lê Việt Thắng
17
Nghiên cứu áp dụng biểu đồ kiểm soát như công cụ đánh giá hiệu quả quản lý nội vi phục vụ đánh giá sản xuất sạch hơn tại nhà máy chế biến thủy sản
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
253-261
0866-708X
52 (2B)
Trần Văn Thanh
Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Lê Thanh Hải
18
Diễn toán chế độ thủy văn, thủy động lực học và chất lượng nước cho lưu vực sông Thị Tính
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
274-284
0866-708X
52 (2B)
Nguyễn Hải Âu
Lê Thanh Hải, Vũ Văn Nghị
19
Ứng dụng GIS đánh giá ngập lụt và thiệt hại cho nông nghiệp do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên địa bàn tỉnh Long An
2014
Tạp chí khí tượng thủy văn
15 - 23
0866 - 8744
Số 635
Ngô Quang Hiếu
Nguyễn Hồng Quân
20
Phân tích các hiện tượng cực đoan và xu hướng biến đổi của lượng mưa trong 30 năm gần đây ở tỉnh Long An bằng phương pháp thống kê
2014
Tạp chí Khí tượng thủy văn
41801
0866 - 8744
Số 638
Nguyễn Hồng Quân
Trương Nguyễn Cung Quế
21
Chronic effects of the atrazine and estriol on Daphnia magna
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
323-329
0866-708X
52 (3A)
Võ Thị Mỹ Chi
Nguyễn Thanh Sơn
22
Climate change vulnerability assessment in Tay Ninh province, VietNam
2014
Science Journal of Environmental Engineering
1-12
2276-7459
2013(221)
Võ Lê Phú
Hồ Quốc Bằng
23
Calculate Road Traffic Air Emissions Including Traffic jams: Application over Ho Chi Minh City, Vietnam
2014
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường
12-21
 
30(1-2014)
Hồ Quốc Bằng
 
24
Ứng dụng lý thuyết nước ảo và dấu chân nước đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng nước lên sản phẩm tinh bột khoai mì tại khu vực tỉnh Tây Ninh
2014
Tạp Chí khí tượng thủy văn
47-52
0866-8744
637
Hoàng Nguyễn Lịch Sa
Nguyễn Hồng Quân
25
Sức tải tối đa của sông Tiền và sông Hậu theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội phục vụ nuôi cá tra
2014
Tạp chí nghề cá sông Cửu Long (Journal of Mekong Fisheries)
130-142
1859-1159
Số 3/2014
Nguyễn Hồng Quân
Lưu Đức Điền, Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Hữu Nhân
26
Thành lập bản đồ chất lượng nước cho sông, hồ sử dụng thiết bị đo liên tục, tự động
2014
Tạp chí Tài nguyên và môi trường
26-28
1859-1477
Số 13 (195)
Nguyễn Hồng Quân
Lê Thị Hiền, Nguyễn Duy Hiếu, Lưu Đức Điền, Nguyễn Đình Giang Nam, Lê Việt Thắng
27
Sử dụng chỉ số biến đổi thủy văn để đánh giá dòng chảy môi trường vùng thượng lưu hệ thống lưu vực sông Đồng Nai
2014
Tạp chí Tài nguyên và môi trường
22-25
1859-1478
Số 13 (195)
Nguyễn Hồng Quân
Mai Tòan Thắng
28
Giải pháp quản lý và bảo vệ chất lượng nước hồ đá Đen  bảo đảm an toàn cấp nước cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2014
Tạp chí Tài nguyên và môi trường
50-52
1859-1479
Số 14 (196)
Lê Việt Thắng
Nguyễn Hồng Quân, Đào Thị Ngọc Mai
29
Sử dụng phần mềm Swat và ảnh vệ tinh Spot 5 phục vụ xây dựng mô hình thủy văn lưu vực sông hồ đá đen
2014
Tạp chí khí tượng thủy văn
34-37
0866-8744
số 641
Nguyễn Hồng Quân
Mai Toàn Thắng, Lê Việt Thắng
30
Dự báo xâm nhập hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai và đề xuất giải pháp kiểm soát
2014
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
38-47
1859-4581
236
Vũ Văn nghị
Võ Lê Phú, Hồ Quốc Bằng, Nguyễn Hồng Quân, Lâm Minh Tuấn, Trần Thị Nhung
31
Công nghệ xử lý mùi hôi từ quá trình sấy bột cá
2014
Tạp chí Tài nguyên và môi trường
61-64
1859-1477
7
Lê Đức Trung
Nguyễn Văn Phước
32
Xử lý kim loại nặng trong nước thải xi mạ bằng phương pháp hấp phụ sử dụng bùn giấy
2014
Tạp chí Tài nguyên và môi trường
60-64
1859-1477
6
Lê Đức Trung
Nguyễn Văn Phước
33
Xử lý thành phần hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước rỉ rác bằng quá trình hấp phụ sử dụng bùn giấy.
2014
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
 
1859-0128
Đã được chấp nhận đăng
Lê Đức Trung
Trần Minh Bảo
34
Xử lý thành phần ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước rỉ rác bằng quá trình Fenton dị thể với tác nhân Fe trên chất mang than hoạt tính (Fe/AC).
2014
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
 
1859-0128
Đã được chấp nhận đăng
Lê Đức Trung
Nguyễn Đình Tiến
35
Suy giảm chất lượng nước và độc tính sinh thái vi khuẩn lam từ hồ Xuân Hương, Đà Lạt
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
91-100
0866-708X
52 (1)
Đào Thanh Sơn
Bùi Bá Trung, Võ Thị Mỹ Chi, Bùi Thị Như Phượng, Đỗ Hồng Lan Chi, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Lê Thanh Khiết
36
Long-term impacts of copper and chromium on survivorship, maturation, fecundity and growth of Daphnia magna
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
309-315
0866-708X
52(3A)
Tran P.T.
Do-Hong L.C., Dao T.S.,
37
Ảnh hưởng của quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cần Giờ đến môi trường và hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 
0866-708X
52
Nguyễn Thị Thanh Mỹ
Phạm Quốc Khánh, Trần Bảo Trân
38
Effect of sludge retention time on performance of anaerobic sponge biofilter coupling with membrane bioreactor treating leachate
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
35-40
0866-708X
51 (3B)
Nguyễn Thành Tín
Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Bùi Xuân Thành
39
Mô hình diễn biến phân bố rừng ngập mặn Cần Giờ dưới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 
0866-708X
Đã được chấp nhận đăng
 
 
40
Production of biodiesel from vegetable oils and animail fats in waste water
2013
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
5-11
1859-0128
16 (M1-2013)
Dương Thị Thanh Thúy
Phạm Trung Kiên, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh phượng
41
Study on the ability of cyperus alternifolius for sludge treatment in constructed wetland.
2014
Tạp chí hóa học
210-216
0866-7144
52 (2)
Van Phuoc Nguyen
Thi Thanh Phuong Nguyen
42
Study on the ability of cyperus alternifolius for sludge treatment in constructed wetland.
2014
Tạp chí hóa học
217-233
0866-7144
52 (2)
Thi Thanh Phuong Nguyen
Van Phuoc Nguyen
43
Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tài nguyên nước khu vực thượng nguồn Đầm Thị Nại phục vụ phát triển bền vững tỉnh Bình Định
2014
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
 
1859-0128
Đã được chấp nhận đăng
Nguyễn Hồng Quân
Mai Toàn Thắng
44
Ứng dụng IHA và mô hình SWAT để đánh giá dòng chảy môi trường khu vực thượng lưu lưu vực sông Đồng Nai
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 
0866-708X
52 (4B)
Nguyễn Hồng Quân
Mai Toàn Thắng, Trương Nguyễn Cung Quế
45
Preliminerary reseearch on first step of changing in water resources potential to Dau Tieng lake in the context of influence of climate change
2014
Tạp chí Bảo hộ Lao động
 
 
Đã được chấp nhận đăng
Nguyen H. Quan
Ho Q. Bang, Vo L. Phu, Mai T. Thang, Nguyen V. Lanh
46
Research and evaluate the impact of climate change in salinity intrusion in Dong Nai river system
2014
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 
1859-4581
Đã được chấp nhận đăng
Vu V.Nghi
Ho Q. Bang, Vo L. Phu, Nguyen H.Quan, Lam M. Tuan, Nguyen M. Tuan, Lam M. Triet
47
Nghiên cứu đánh giá các kỹ thuật hiện có được ứng dụng trong đánh giá sản xuất sạch hơn và đề xuất định hướng áp dụng tại Việt Nam
05/2015
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
51-65
1859-0128
M2/2014
Trần Văn Thanh
Lê Thanh Hải
48
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của ba phương thức xử lý chất thải rắn đô thị tại khu liên hiệp xửl ý chất thải rắn Tây Bắc, Củ Chi
03/2014
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
90-101
1859-0128
M1/2014
Lê Thanh Hải
Ngô Quang Duy