Trang chủ Đào tạo Thư viện

Danh sách các LATS đã bảo vệDanh sách các LATS đã bảo vệ


Họ và Tên

Tên luận án

Chuyên ngành

Tên GVHD

Ngày/năm bảo vệ

Ghi chú

1. NGUYỄN ĐINH TUẤN
Đánh giá hiện trạng phát thải ô nhiễm không khí do sản xuất công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu công nghệ xử lý khí thải cho một số ngành công nghiệp điển hình
Công nghệ Nước và Nước thải
GS.TS. Trần Ngọc Chấn
 
GS.TS. Lâm Minh Triết

 

05/08/2002
Tóm tắt Luận án
2. ĐINH XUÂN THẮNG
Nghiên cứu  phương pháp lọc ướt ứng dụng hiệu ứng xoáy kết hợp với phương pháp tạo xung đánh tơi dung môi hấp thụ để tăng hiệu quả lọc bụi và khí độc
Công nghệ Nước và Nước thải
GS.TS. Trần Ngọc Chấn
 
TS. Nguyễn Văn Quán
06/08/2002
Tóm tắt Luận án
3. NGUYỄN QUỐC BÌNH
Nghiên cứu công nghệ thích hợp xử lý chất thải rắn do khai thác và vận chuyển dầu mỏ Việt nam
Công nghệ Nước và Nước thải
GS.TS. Lâm Minh Triết
 
TS. Nguyễn Văn Phước
25/09/2003
Tóm tắt Luận án
4. NGUYỄN NGỌC BÍCH
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải ngành chế biến cao su Việt nam
Công nghệ Nước và Nước thải
GS.TS. Lâm Minh Triết     
 
GS.TSKH. Lê Huy Bá
13/12/2003
Tóm tắt Luận án
5. TRẦN MINH CHÍ
Nghiên cứu xử lý nước rỉ bãi rác bằng công nghệ sinh học kị khí UASB ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot
Công nghệ Nước và Nước thải
GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ
 
GS.TS. Lâm Minh Triết
14/04/2006
Tóm tắt Luận án
6. LÊ VĂN LỮ
Nghiên cứu mô hình hóa sự hình thành NOx, CO và biện pháp kỹ thuật làm giảm nồng độ của chúng trong khí thải lò công nghiệp đốt nhiên liệu dầu FO
Công nghệ Nước và Nước thải
GS.TSKH. Bùi Văn Ga
 
GS.TS. Đào Văn Lượng
07/09/2006
Tóm tắt Luận án
7. TÔN THẤT LÃNG
Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử lý kỵ khí tốc độ cao để xử lý nước thải phát sinh từ công nghiệp dệt nhuộm
Công nghệ Nước và Nước thải
GS.TS. Đào Văn Lượng                                    
 
PGS.TS. Trần Linh Thước
22/11/2006
8. PHAN THU NGA
Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thống nhất môi trường trong khu công nghiệp
Công nghệ Nước và Nước thải
GS.TS Lâm Minh Triết
 
TS. Nguyễn Trung Việt
27/12/2006
9. NGUYỄN VĂN DŨNG
Nghiên cứu xử lý thành phần thuốc nhuộm azo trong môi trường nước bằng quá trình quang xúc tác trên TiO2 hoạt hóa
Công nghệ Nước và Nước thải
GS.TS. Đào Văn Lượng
 
PGS.TS. Cao Thế Hà
04/04/2007
10. LÊ THƯỢNG MÃN
Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng Ozon với quá trình lọc dị thể
Công nghệ Nước và Nước thải
PGS.TS. Phan Minh Tân
 
PGS.TS. Nguyễn Văn Phước
31/10/2008
Tóm tắt Luận án
11. NGUYỄN THẾ TIẾN
Nghiên cứu phương pháp luận và qui trình xây dựng quy hoạch môi trường gắn với quy hoạch sử dụng đất cho các vùng đô thị công nghiệp – thử nghiệm tại thành phố Đà Nẵng
Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường
PGS.TS. Phùng Chí sỹ
 
PGS.TS. Đinh Xuân Thắng

 

25/11/2008
12. LÊ CÔNG NHẤT PHƯƠNG
Nghiên cứu ứng dụng nhóm vi khuẩn anammox trong xử lý nước thải nuôi heo
Công nghệ môi trường nước và  nước thải
PGS.TSKH. Ngô Kế Sương
 
TS. Lê Phi Nga
12/05/2009
13. BÙI TRẦN VƯỢNG
Xây dựng quy trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất bằng phương pháp bồn thấm tại các đồng bằng Nam Trung Bộ
Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường
GS.TSKH. Nguyễn Thị Kim Thoa
 
TS. Đỗ Tiến Hùng
19/06/2009
14. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp, khả thi nhằm quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Công nghệ môi trường chất thải rắn
GS.TS. Lâm Minh Triết 
 
TS. Nguyễn Trung Việt
22/08/2009
Tóm tắt Luận án
15. NGUYỄN XUÂN HOÀN
Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để tái sử dụng nước thải sinh hoạt ngay tại nguồn
Công nghệ Môi trường Nước và Nước thải
PGS.TSKH. Ngô Kế Sương
 
TS. Ngô Hoàng Văn
09/02/2010
Tóm tắt Luận án
16. LÝ NGỌC MINH
Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá sự cố môi trường trong sử dụng khí hóa lỏng (LPG) ở Việt Nam
Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường
TS. Nguyễn Văn Quán
 
PGS.TS. Đinh Xuân Thắng
27/08/2010
Tóm tắt Luận án
17. LƯƠNG VĂN VIỆT
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới khí quyển lớp biên, thử nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh
Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường
PGS.TS. Vũ Thanh Ca
 
GS.TS. Alain Clappier

 

21/01/2011
18. NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG
Nghiên cứu xử lý nước thải tinh bột mì bằng công nghệ sinh học Hybrid
Công nghệ Môi trường Nước và Nước thải
PGS.TS. Nguyễn Văn Phước
 
TS. Nguyễn Trung Việt
02/07/2011
19. HỒ MINH DŨNG
Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh: xác định hệ số phát thải chất ô nhiễm và mô hình hóa chất lượng không khí
Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường
GS.TS. Alain Clappier
 
PGS.TS. Đinh Xuân Thắng
20/07/2011
20. NGUYỄN THỊ THANH MỸ
Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng đất ngập nước ven biển phía Nam Việt Nam (trường hợp cụ thể tại vùng đất ngập nước Cần Giờ, TP.HCM)
Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường
PGS.TS. Nguyễn Văn Phước
 
GS.TS. Lâm Minh Triết
20/08/2011
21. TRẦN THỊ VÂN
Nghiên cứu biến đổi nhiệt độ đô thị dưới tác động của quá trình đô thị hóa bằng phương    pháp viễn thám và GIS, trường hợp khu vực thành phố Hồ Chí Minh
Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường
PGS.TS. Hoàng Thái Lan
 
PGS. TS. Lê Văn Trung
05/10/2011
22. TRẦN ANH TUẤN
Nghiên cứu, đề xuất mô hình cấp nước ổn định, an toàn cấp vùng đối với các đô thị – khu công nghiệp vùng bán đảo Cà Mau phù hợp với vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Môi trường Đất và Nước

 

GS.TS. Lâm Minh Triết      
 
TS. Ngô Hoàng Văn
08/10/2011
23. NGÔ ĐỨC CHÂN
Nguồn hình thành trữ lượng khai thác nước dưới đất vùng lưu vực sông Sài Gòn
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
PGS.TS. Nguyễn Việt Kỳ
 
TS. Đỗ Tiến Hùng
03/01/2012
Tóm tắt Luận án
24. NGUYỄN MINH LÂM
Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông tỉnh Long An
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
GS.TS. Lâm Minh Triết
 
GS.TS. Gunter Meon

 

14/04/2013
Tóm tắt Luận án

25. NGUYỄN THANH HÙNG

Ứng dụng kinh tế môi trường trong khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông – thử nghiệm ở vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
GS.TS. Lâm Minh Triết
 
TS. Trần Hồi Sinh

21/11/2013

26. HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng đất hợp lý cho các khu vực khai thác đá xây dựng và sét ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
GS.TS. Trần An Phong
 
TS. Hoàng Thị Thanh Thủy
 06/06/2014 Tóm tắt Luận án
27. PHẠM ANH ĐỨC Xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng nước dựa vào động vật không xương sống cỡ lớn ở đáy cho hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai. Môi trường Đất và Nước
PGS.TS. Lê Phi Nga
 
TS. Lê Phát Quới
 07/06/2014 Tóm tắt Luận án
28. VÕ ANH TUẤN Nghiên cứu xác nhận nguyên nhân và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thất thoát nước sạch cho hệ thống cấp nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh Công nghệ môi trường nước và nước thải

PGS.TS. Nguyễn Văn Tín

TS.  Ngô Hoàng Văn

 

01/9/2015 Tóm tắt Luận án
29. VÕ THANH TỊNH Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững đới bờ áp dụng thí điểm cho điều kiện tỉnh Bình Định Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

PGS.TS. Chế Đình Lý          

PGS.TS. Lương Văn Thanh

14/01/2016 Tóm tắt Luận án
30. CHU VÂN HẢI Nghiên cứu dư lượng chất độc các PCDD/F trong các thành phần của môi trường ở khu vực phía Nam Việt Nam Độc tố học môi trường

PGS. TS. Mai Tuấn Anh

PGS.TS. Nguyễn Phước Dân

02/6/2016 Tóm tắt Luận án
31. NGUYỄN HẢI ÂU

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý chất lượng nước – Nghiên cứu điển hình: lưu vực sông Thị Tính

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

PGS. TS. Lê Thanh Hải

PGS.TS. Vũ Văn Nghị

19/01/2017 Tóm tắt Luận án
32. TRẦN VĂN THANH

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả đánh giá sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Điển hình ngành chế biến tinh bột

Quản lý tài nguyên và môi trường

PGS. TS. Lê Thanh Hải

GS.TS. Hanz Schnitzer

5/4/2017 Tóm tắt Luận án
33. CAO THI THỦY TIÊN Nghiên cứu khả năng tiếp nhận chất ô nhiễm nguồn nước và đề xuất biện pháp bảo vệ nguồn nước sông Thị Tính Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

PGS.TS.  Phùng Chí Sỹ

TS. Lê Thị Quỳnh Hà

25/01/2018 Tóm tắt Luận án
34. NGUYỄN NHƯ HIỂN Nghiên cứu xử lý Nitơ trong nước thải chế biến mủ cao su kết hợp quá trình nitrit hóa bán phần – Anammox trong hệ bùn lơ lửng và bùn giá thể Công nghệ môi trường nước và nước thải

PGS.TS. Nguyễn Phước Dân

PGS.TS. Lê Đức Trung

07/02/2018 Tóm tắt Luận án
35. NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và đất lưu vực sông Srepok Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

PGS.TSKH. Bùi Tá Long

PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi

09/5/2018 Tóm tắt Luận án
36. HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG

Nghiên cứu khử trùng nước bằng vật liệu Ag-TiO2-SiO2 được điều chế bằng phương pháp sol-gel

Kỹ thuật môi trường

PGS.TS. Nguyễn Văn Sức

PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh

29/5/2018 Tóm tắt Luận án
37. NGUYỄN THỊ TỊNH ẤU

Xây dựng hệ thống hỗ trợ quyết định không gian trong quản lý bền vững lưu vực sông: Áp dụng trường hợp lưu vực sông Dakb'la, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi

TS. Ngô An

12/6/2018 Tóm tắt Luận án
38. NGUYỄN THỊ KIM LINH Nghiên cứu quá trình vận chuyển crôm từ môi trường rừng ngập mặn lên cây Đước (Rhizophora apiculata Blume) - Trường hợp rừng ngập mặn Long Thành - Đồng Nai Kỹ thuật môi trường

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

GS.TS. Otto Richter

 

29/6/2018 Tóm tắt Luận án
39. MAI THỊ THU THẢO Nghiên cứu tính toán tải lượng phát thải khí ô nhiễm từ bãi chôn lấp chất thải rắn   sinh hoạt (CH4, H2S, NH3, Methyl Mercaptan) và đánh giá ảnh hưởng tới môi trường không khí thành phố Hồ Chí Minh