Trang chủ Đào tạo Thư viện

Danh mục giáo trình và tài liệu hướng dẫnzoloft weed effects

zoloft and weed smoking open
Danh mục giáo trình:


STT

Tên tài liệu

Tác giả

Số trang

Năm xuất bản

1.       

Ô nhiễm không khí

Đinh Xuân Thắng

360

2000

2.       

Sinh thái môi trường ứng dụng

Lê Huy Bá,               Lâm Minh Triết

640

2000

3.       

Tiêu chuẩn xây dựng 51-84, Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình

Lâm Minh Triết,       Võ Kim Long

140

2003

4.       

Bảng tra thủy lực mạng lưới cấp – thoát nước

Lâm Minh Triết và nhóm tác giả

390

2003

5.       

Xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp

Lâm Minh Triết và nhóm tác giả

552

2004

6.       

Vi sinh vật môi trường

Đỗ Hồng Lan Chi và nhóm tác giả

246

2004

7.       

Xử lý chất thải nguy hại

Lê Thanh Hải

283

2006

8.       

Kỹ thuật môi trường

Lâm Minh Triết và nhóm tác giả

765

2007

9.       

Từ điển Kỹ thuật Môi trường Anh-Việt

Lâm Minh Triết và nhóm tác giả

476

2007

10.   

Con người và môi trường

Lâm Minh Triết và nhóm tác giả

897

2008

11.   

Địa chất môi trường

Huỳnh Thị Minh Hằng

286

2008

12.   

Phân tích hệ thống môi trường

Chế Đình Lý

360

2009

13.   

Hoá học nước và nước thải

Mai Tuấn Anh và nhóm tác giả

395

2009

14.   

Kiểm soát ô nhiễm không khí

Nguyễn Đinh Tuấn, Nguyễn Thanh Hùng

348

2009

15.   

Mô hình hoá môi trường

Bùi Tá Long

456

2010

16.   

Công nghệ sinh học môi trường

Lê Phi Nga và nhóm tác giả

596

2010

17.   

Công nghệ xử lý chất thải rắn

Đinh Xuân Thắng và Nguyễn Văn Phước

458

2010

18.   

Nguyên lý và công cụ quản lý môi trường

Chế Đình Lý

386

2011

19.   

Công nghệ xử lý bùn

Nguyễn Văn Phước

460

2012

20.   

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Nguyễn Văn Phước nhóm tác giả

454

2012

21.   

Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường

Chế Đình Lý

325

2012

22.   

Kỹ thuật lò đốt chất thải nguy hại

Đinh Xuân Thắng

232

2012

23.   

Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí

Đinh Xuân Thắng

390

2012

  24.  

Quy hoạch môi trường

Phùng Chí Sỹ,        Nguyễn Thế Tiến

314

2013

25. 
Hướng dẫn sử dụng mô hình phát thải EMISENS, khí tượng FVM, quang hóa TAPOM và các chương trình hỗ trợ Hồ Quốc Bằng,     Hồ Minh Dũng 168 2014
26. 
Kỹ thuật xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại Lê Đức Trung 464 2014
27. Bài tập thực hành Mô hình hóa môi trường Bùi Tá Long  441 2015
28. Độc học sinh thái

Đỗ Hồng Lan Chi Bùi Lê Thanh Khiết
Đào Thanh Sơn

 378 2015
29. Biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó
Hồ Quốc Bằng
514 2016
30. Urban air pollution: From theory to practice
Hồ Quốc Bằng 411 2016
31. Quản lý môi trường công nghiệp Lê Thanh Hải 352 2016
32. Quản lý môi trường đô thị
Lê Thanh Hải 376 2017

 

Thông tin khác