Trang chủ Nghiên cứu khoa học Các công bố khoa học

DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2012nifedipine equivalent

acheter nifedipine 20mg website acheter nifedipine 10

cialis

cialis transeo.se
Danh sách các công trình công bố khoa học của Viện năm 2012


 

 

Tên bài báo

 

Tên tạp chí/ Tên hội thảo

 

Trang

 

ISSN

 

Số xuất bản

 

Tên tác giả

 

Đồng tác giả (nếu có)

 

Điểm IF

A preliminary study on the phytoremediation of antibiotic contaminated sediment

International Journal of Phytoremediation

65-76

 

15:01

Dao Phu Quoc

Thuy Thi Thanh Hoang,  Loan Thi Cam Tu,  Nga Phi Le

 

Fate of fluoroquinolone antibiotics in vietnamese coastal wetland ecosystem

Wetlands Ecology and Management

399-408

 

20

Dao Phu Quoc

Thi Thanh Thuy Hoang, Loan Thi Cam Tu, Nga Phi Le, Phuong Hong Trinh

 

 

Transgenerational effects of microcystin-LR on Daphnia magna

The Journal of Experimental Biology

2795 – 2805

1477-9145

215

Dao Thanh Son

Ortiz-Rodriguez, R., Wiegand, C.

3,0

Ứng dụng chỉ số an ninh sinh kế bền vững đánh giá sự phát triển bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Applying sustainable livelihood security index (SLSI) for assessing the sustainable development at Ho Chi Minh City)

Tạp chí KH&CN

1

 

Tập 50, số 4A

Bùi Tá Long

Phan Đình An, Nguyễn Thị Hải

 

Detrimental impacts of wastewater from Nhon Trach Industrial zone, Dong Nai province, on Zebrafish, Danio Rerio

Tạp chí KH&CN

16

 

Tập 50, số 4A

Dao Thanh Son

Vo Trung Liem, Do Hong Lan Chi, Ngo Thi Thanh Huyen, Bui Ba Trung, Nguyen Thanh Son, Bui Thi Nhu Phuong

 

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lí khí nhà kính của ngành sản xuất  sản phẩm từ khoáng phi kim tại Tp. HCM. (Study on current state and propose measures for the management of greenhouse gases generated from the industry of  non-metallic mineral production in Ho Chi Minh City)

Tạp chí KH&CN

25

 

Tập 50, số 4A

Đỗ Quốc Vương

Võ Văn Giàu, Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải

 

Nghiên cứu đề xuất tiêu chí đánh giá tiềm năng áp dụng nhãn sinh thái cho sản phẩm rau quả sấy khô. (Study on the potential assessing criteria for applying ecolabel of dried fruits and vegetables products)

Tạp chí KH&CN

33

 

Tập 50, số 4A

Hồ Thị Ngọc Hà

Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thanh Hải

 

Xử lí màu và COD trong nước thải dệt nhuộm bằng mô hình công nghệ sinh học kỵ khí hai giai đoạn (Colour and COD removal from a textile wastewater using two-stage anaerobic treatment model)

Tạp chí KH&CN

50

 

Tập 50, số 4A

Lê Đức Trung

Lê Thị Quỳnh Trâm

 

Ô nhiễm kim loại nặng trong đất trồng rau tại Đà Lạt: thực trạng và giải pháp (Heavy metals contamination in the vegetable cultivation soil of Da Lat - status and solutions)

Tạp chí KH&CN

65

 

Tập 50, số 4A

Mai Tuấn Anh

Lê Hữu Quang

 

Ảnh hưởng của sự phân bố nhiệt độ không khí mặt đất không đồng nhất theo phương ngang tới cấu trúc gió trong lớp biên (Influence of non-uniform horizontal distribution of air temperature on wind structure in atmospheric boundary layer)

Tạp chí KH&CN

73

 

Tập 50, số 4A

Lê Thị Quỳnh Hà

Bùi Thị Hồng Xuyến, Lê Thị Hương Giang

 

Nghiên cứu tạo chế phẩm cellulase bằng hai chủng Trichoderma reesei và Aspergillus niger ứng dụng trong thủy phân cellulose từ bã mía (Reseach on cellulase production using Trichoderma reesei and Aspergillus niger, applied in cellulose hydrolysis from bagasse)

Tạp chí KH&CN

81

 

Tập 50, số 4A

Lê Thị Quỳnh Trâm

Lê Đức Trung

 

Nghiên cứu ứng dụng thảm nổi thực vật lai hợp đa chức năng (MVFI) phục hồi nước mặt bị ô nhiễm (Study the Multifunctional Vegetable Floating Island (MVFI) applying for remediation of contaminated surface water sources)

Tạp chí KH&CN

89

 

Tập 50, số 4A

Mai Tuấn Anh

Đoàn Thanh Vũ, Nguyễn Quốc Bảo

 

Applying the homogeneous catazone processes for river water treatment

Tạp chí KH&CN

105

 

Tập 50, số 4A

Nguyen Thi Thanh Phuong

Nguyen Dinh Phuong Hoang

 

Mô hình hóa nhu cầu nước sinh hoạt đô thị dựa trên sự phân tích tương quan hồi quy đa biến – trường hợp điển hình: nhu cầu nước sinh hoạt ở Tp. Hồ Chí Minh

Tạp chí KH&CN

113

 

Tập 50, số 4A

Nguyễn Thanh Hùng

Lâm Minh Triết

 

Nghiên cứu cải tạo quy trình công nghệ xử lí nước rỉ rác tại khu liên hợp xử lí chất thải Nam Bình Dương (Improvement of landfill leachate treatment process in South Binh Duong)

Tạp chí KH&CN

121

 

Tập 50, số 4A

Nguyễn Văn Phước

Nguyễn Thanh Phong, Lê Đức Trung

 

Application of microfiltration combined with an activated carbon technology for  treatment high organic polluted river water

Tạp chí KH&CN

138

 

Tập 50, số 4A

Nguyễn Văn Phước

Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Thanh Phượng

 

Nghiên cứu tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của sông Ba Lai trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tạp chí KH&CN

153

 

Tập 50, số 4A

Nguyễn Thị Phương Thảo

Đỗ Quốc Vương, Lê Thanh Hải

 

Application of SBBR technology for tapioca processing wastewater treatment

Tạp chí KH&CN

161

 

Tập 50, số 4A

Nguyen Thi Thanh Phuong

Thieu Cam Anh

 

Study on sulfate removal from coconut jelly wastewater by physiochemical methods

Tạp chí KH&CN

169

 

Tập 50, số 4A

Nguyễn Thị Thanh Phượng

Li Thiện Mỹ

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian, nhiệt độ, độ mặn đến quá trình sinh hóa tiêu thụ oxy trong môi trường nước sông Cu Đê (Study on effect of time, temperature and salinity on the biochemical procees of oxygen comsumption in the water of Cu De River)

Tạp chí KH&CN

177

 

Tập 50, số 4A

Đinh Xuân Thắng

Nguyễn Thị Thanh Tú, Phùng Chí Sỹ

 

Research on improving the process to manufacture coagulants from red mud for wastewater treatment

Tạp chí KH&CN

202

 

Tập 50, số 4A

Nguyen Van Phuoc

 

 

Cải tiến quy trình đánh giá sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên cơ sở kết hợp với phương pháp luận đánh giá tiềm năng giảm thiểu khí nhà kính theo cơ chế phát triển sạch (Enhancing cleaner production assessment (CPA) procedure in industry by application of methodologies for green house gases (GHGs) reduction potential under the clean development mechanism (CDM))

Tạp chí KH&CN

242

 

Tập 50, số 4A

Trần Văn Thanh

Hồ Thị Ngọc Hà, Lê Thanh Hải

 

Phát thải PCDD/Fs từ các lò đốt chất thải rắn đô thị ở Miền Nam Việt Nam.

Tạp chí KH&CN

250

 

Tập 50, số 4A

Mai Tuan Anh

Chu Van Hai-Vu Han Giang-Huynh Thi My Linh

 

Treatment of the tapioca processing wastewater based on hybrid anaerobic technology

The 2012 international forum on green technology and management.

 

 

 

Nguyen Van Phuoc

Nguyen Thi Thanh Phuong

 

Investigation of organic pollution of surface water in the Southeast area of Vietnam and water treatment solution by integrated PAC - Microfiltration technology

Regional workshop “water land and southeast Asia food Sovereignty

 

 

 

Thieu Cẩm Anh

 

 

Study on enhancing efficiency of biogas collection from industrial organic sludge

International conference on sustainableconcepts for industrial wastewater treatment  and Industrial zones management

 

 

 

Nguyen Van Phuoc

Nguyen Thi Thanh Phuong

 

Study on the ability of Cyperus alternifolius for sludge treatment in constructed wetland

International conference on sustainableconcepts for industrial wastewater treatment  and Industrial zones management.

 

 

 

Nguyen Van Phuoc

Nguyen Thi Thanh Phuong

 

Ability of organic component in domestic waste serving for methane recovery

International conference on sustainableconcepts for industrial wastewater treatment  and Industrial zones management.

 

 

 

Nguyen Van Phuoc

Nguyen Thi Thanh Phuong

 

Water treatment technology in Vietnam

IWA 2012 BUSAN

 

 

 

Nguyen Van Phuoc

Nguyen Thi Thanh Phuong

 

Aerobic granulation on tapioca wastewater treatment

UNESCO/DAAD Alumini Conference “Water in Africa”

 

 

 

Nguyen Van Phuoc

Nguyen Thi Thanh Phuong

 

Review of leather wastewater treatment technology in Viet Nam

Workshop of the Project “Technologies for Water and Environment Protection of Coastal Zones in Vietnam (EWATEC-COAST).

 

 

 

Nguyen Van Phuoc

Nguyen Thi Thanh Phuong

 

Suggestion of appropriate technology for tapioca wastewater treatment in Vietnamese condition

Final workshop of the tapioca project.

 

 

 

Nguyen Van Phuoc

Nguyen Thi Thanh Phuong

 

Emission Inventory Approaches and Application for ASEAN Ports

Conference  on Better Air Quality 2012

 

 

 

Ho Quoc Bang

Siphomsay Yosthana, Chris Taylor

 

A new optimal model to calculate Traffic air emission inventories for Developing Countries: the case of Ho Chi Minh City, Vietnam

Conference  on Better Air Quality 2012

 

 

 

Ho Quoc Bang

A. Clappier

 

Climate change Vulnerability assessment in Tay Ninh Province, Vietnam

Regional Conference in CE & Env (AUN SEED NET).

 

 

 

Ho Quoc Bang

Phu Le Vo, Dao Mai Trong

 

New records on cyanobacteria from central and southern Vietnam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

256-263

 

50 (1C)

Đào Thanh Sơn

Nguyen, T.T., Do-Hong, L.C., Pham, T.L., Luu, T.T.N

 

Occurrence of toxic cyanobacteria and their toxins from freshwater bodies in Vietnam – A  short review

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

264-269

 

50 (1C)

Đào Thanh Sơn

Pham, T.L., Do-Hong, L.C., Bui, B.T.,

 

Giải pháp tổng hợp nhằm bảo vệ và phục hồi chất lượng nước hồ Xuân Hương

Kỷ yếu Hội Thảo “Các giải pháp xử lý bền vững hồ Xuân Hương”

trang 23 – 41

 

 

Nguyễn Hồng Quân

Mai Tuấn Anh, Đào Thanh Sơn, Dương Văn Trực, Bùi Bá Trung

 

Nghiên cứu các chiến lược giảm thiểu ô nhiễm không khí Tp.HCM

Kỷ yếu hội thảo: Quản lý tài nguyên thiên nhiên và tiết kiệm năng lượng

 

 

 

Hồ Quốc Bằng

 

 

Vi khuẩn lam có độc và nguy cơ nhiễm độc từ các hồ cấp nước ở Việt Nam

Tạp chí ‘Thông tin Khoa học và Công nghệ”

số 3/2012

 

 

Đào Thanh Sơn

 

 

Giải pháp tổng hợp nhằm bảo vệ và phục hồi chất lượng nước hồ Xuân Hương

Hội thảo “Các giải pháp xử lý ô nhiễm hồ Xuân Hương”

 

 

 

Đào Thanh Sơn

 

 

Độc tố vi khuẩn lam ở hồ Trị An (Đồng Nai) và hồ Núi Cốc (Thái Nguyên)

Hội thảo Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Tiết kiệm năng lượng

 

 

 

Đào Thanh Sơn