Trang chủ Nghiên cứu khoa học Các công bố khoa học

DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2010benadryl and pregnancy first trimester

benadryl and pregnancy
Danh sách các công trình công bố khoa học của Viện năm 2010


 

 

Tên bài báo

 

Tên tạp chí/ Tên hội thảo

 

Trang

 

ISSN

 

Số xuất bản

 

Tên tác giả

 

Đồng tác giả (nếu có)

 

Điểm IF (nếu có)

Chronic effects of cyanobacterial toxins on Daphnia magna and their offspring

Toxicon

1244-1254

0041-0101

55

Dao Thanh Son

Do-Hong, L.C., Wiegand, C.

2,45

Toxic cyanobacteria from Tri An Reservoir, Vietnam

Nova Hedwigia

433-448

0029-5035

90

Dao Thanh Son

Cronberg, G., Nimptsch, J., Do-Hong, L.C., Wiegand, C.

0,92

On The Possibility To Treat 1-Naphthol Contaminating Water By Fenton Reaction

2nd Regional Conference on Global Environment

 

 

 

Nguyen
Thi Thanh
Phuong

Uyen T.Lieu, Quyen n.m.Tran, Nam M.Hoang, Thang M.Ngo

 

Research on suitable technology for rubber latex processing wastewaer treatment in Vietnam condition

2nd VNU - HCM International Conference for  Environment and Natural Resources ICENR 2010

 

 

 

Nguyen Van Phuoc

Thi Thanh Phuong Nguyen

 

Removal of COD and colour from textile wastewater by using aerobic biofilter and anearobic biofilter technology

2nd VNU - HCM International Conference for  Environment and Natural Resources ICENR 2010

 

 

 

Nguyen Van Phuoc

Thi Thanh Phuong Nguyen

 

Mô hình hóa ô nhiễm không khí tại TP. HCM và các kịch bản giảm thiểu ô nhiễm

Tạp chí phát triển KHCN. ĐHQG TP.HCM

trang 48

 

số 3/2010, ISSN 1859-0128

Hồ Minh Dũng

Đinh Xuân Thắng

 

Nghiên cứu ứng dụng hiệu ứng của dòng không khí xoáy xử lý khí thải cho các lò nấu gang quy mô nhỏ

Tạp chí Bảo hộ Lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

trang 18

 

số 8/2010, ISSN 0866 8515

Đinh Xuân Thắng

Trương Đặng Vĩnh Phúc

 

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm thiểu hiệu ứng nhà kính trong hoạt động khách sạn ở TP. HCM

Tạp chí Bảo hộ Lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

trang 20

 

số 10/2010, ISSN 0866 8515

Đinh Xuân Thắng

Đặng Thị Thuỳ Nhung

 

Đánh giá sơ bộ hàm lượng các đồng vị phóng xạ (U-238; TH-232; K-40; CS-137) trong không khí tại TP. HCM do tác động của đo thị hóa

Tạp chí Bảo hộ Lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

trang 13

 

số 11/2010, ISSN 0866 8515

Đinh Xuân Thắng

Nguyễn Thị Thuỳ Vân

 

Nghiên cứu trên mô hình thực nghiệm hiệu suất xử lý bụi của một số loại thiết bị cho phân xưởng cơ khí

Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ

số M2/2010. Số ISSN 1859-0128

 

67

Nguyễn Thành Trung

Đinh Xuân Thắng

 

Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông đường bộ phù hợp với điều kiện của TP. HCM

Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ

số M2/2010. Số ISSN 1859-0128

 

trang 5

Hồ Minh Dũng

Đinh Xuân Thắng

 

Công nghệ lên men metan kết hợp phát điện – giải pháp xử lý rác cho các đo thị lớn, góp phần kìm hãm biến đổi khí hậu

Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ

tập 13

 

 

Nguyễn Văn Phước

 

 

Nghiên cứu xử lý nước thải cồn bằng hệ quang hóa – ozone (Uv/O3)

Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ

tập 13

 

 

Nguyễn Văn Phước

 

 

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng công nghệ lọc sinh học hiếu khí trên các loại vật liệu lọc khác nhau

Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ

tập 13

 

 

Nguyễn Văn Phước

 

 

Kết quả xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng do hành vi gây ô nhiễm của Công ty Cổ phân hữu hạn Vedan Việt Nam

Tạp chí Môi trường

Số 7

 

 

Nguyễn Văn Phước

 

 

Mô hình xử lý CTR sinh hoạt cho các đô thị lớn theo hướng phát triển bền vững

Tạp chí Môi trường

Số 7

 

 

Nguyễn Văn Phước

 

 

Về mô hình quản lý CTR sinh hoạt tại vùng đất ngập nước ven biển phía Nam

Tạp chí Môi trường

Số 9

 

 

Nguyễn Văn Phước

 

 

Nghiên cứu thành phần, tính chất và ảnh hưởng của photoresist phế thải tới môi trường

Tạp chí Nghiên cứu khoa học công nghệ Quân sự

 

 

 

Nguyễn Văn Phước

 

 

Khả năng tiêu thụ và phân hủy sinh học CTR sinh hoạt hữu cơ với sự tham gia của trùn quế

Tạp chí Bảo hộ lao động

 

 

 

Nguyễn Văn Phước

 

 

Xử lý CTR hữu cơ bằng quá trình sinh học thiếu khí tại vùng dân cư phân tán và quy mô nhỏ

Tạp chí An toàn, sức khỏe và môi trường lao động

 

 

 

Nguyễn Văn Phước