Trang chủ Nghiên cứu khoa học Biểu mẫu NCKH

Biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu đề tài các cấp ĐH Quốc Gia và Cấp cơ sởHồ sơ nghiệm thu đề tài các cấp ĐHQG và cấp cơ sở bao gồm:


 R05 - Báo cáo tóm tắt

R08  - Báo cáo tổng kết

R09 - Đăng ký kết quả

Hướng dẫn nộp báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở

Hướng dẫn nộp báo cáo nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG 

Biểu mẫu cập nhật thông tin trên website