Trang chủ Nghiên cứu khoa học Biểu mẫu NCKH

Biểu mẫu hồ sơ đánh giá giữa kỳ đề tài các cấp ĐH Quốc Gia và Cấp cơ sởHồ sơ đánh giá giữa kỳ đề tài các cấp ĐHQG và cấp cơ sở bao gồm các biểu mẫu sau:


 R05 - Báo cáo tóm tắt

R06 - Biểu mẫu điều chỉnh hạng mục kinh phí

R08  - Báo cáo tổng kết

Hướng dẫn báo cáo đánh giá giữa kỳ

Biểu mẫu thông tin cập nhật trên website