Trang chủ Nghiên cứu khoa học Biểu mẫu NCKH

Biểu mẫu hồ sơ đăng ký đề tài các cấp ĐH Quốc Gia và cấp cơ sởCác biểu mẫu hồ sơ đăng ký đề tài NCKH cấp ĐHQG gồm:


Theo quy định hiện tại, hồ sơ đăng ký đề tài loại A, B sẽ được đăng ký online, việc đăng ký thuyết minh đề tài trực tuyến theo địa chỉ website của Ban KH&CN - ĐHQG-HCM:
http://khcn.vnuhcm.edu.vn/home/
----> http://quanlydetai.vnuhcm.edu.vn/gv/login.php 
 
Các hồ sơ đăng ký đề tài NCKH cấp C - ĐHQG và cấp cơ sở sẽ bao gồm các biểu mẫu sau:

 R00 - Trang bìa

R01  - Thuyết minh đề tài KHCN

R03 - Lý lịch khoa học

R04 - Xác nhận phối hợp thực hiện

Biểu mẫu thông tin cập nhật website