Trang chủ Nghiên cứu khoa học Biểu mẫu NCKH

Biểu mẫu gia hạn đề tài các cấp ĐH Quốc Gia và Cấp cơ sởHồ sơ gia hạn đề tài các cấp ĐHQG và cấp cơ sở bao gồm các biểu mẫu sau:


R05 - Báo cáo tóm tắt

R07 - Gia hạn thời gian thực hiện