Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện NCS Hoàng Thị Tuyết NhungDưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Sức và PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh, ngày 29/5/2018 NCS. Hoàng Thị Tuyết Nhung đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


Chiều thứ Ba, ngày 29 tháng 5 năm 2018, Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp để chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Hoàng Thị Tuyết Nhung, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Mã số: 62.52.03.20 với đề tài: Nghiên cứu khử trùng nước bằng vật liệu Ag-TiO2-SiO2 được điều chế bằng phương pháp sol-gel”.

GS.TS. Phan Đình Tuấn, chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp.

Ba phản biện của luận án tiến sĩ là PGS.TS. Huỳnh Kỳ Phương Hạ, PGS.TS. Tô Thị Hiền và TS. Trần Minh Chí. Hội đồng có sự tham gia của hai ủy viên là GS.TS. Nguyễn Văn Phước và  PGS.TS. Lê Đức Trung cùng thư ký hội đồng là TS. Hồ Minh Dũng.

GS.TS. Phan Đình Tuấn - chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp

 

Thư ký hội đồng đọc lý lịch khoa học của NCS

Nghiên cứu sinh trình bày luận án tiến sĩ trước hội đồng cấp Viện

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng tại Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên với sự có mặt của đông đảo NCS, cán bộ khoa học trong và ngoài Viện.

 

  Các thành viên hội đồng đọc nhận xét đánh giá luận án

Toàn thể hội đồng chấm luận án đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ và tác giả luận án xứng đáng được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật.

Các thành viên hội đồng, GVHD và nghiên cứu sinh
 

Toàn văn luận án có thể xem tại Thư viện Viện Môi trường và Tài nguyên

Thông tin khác