Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện - NCS Mai Thị Thu ThảoDưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đinh Xuân Thắng và PGS.TSKH. Bùi Tá Long, ngày 17/7/2018 NCS. Mai Thị Thu Thảo đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


Sáng thứ Ba, ngày 17 tháng 7 năm 2018, Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp để chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Mai Thị Thu Thảo, chuyên ngành Công nghệ môi trường không khí, Mã số: 62.52.06.05 với đề tài: Nghiên cứu tính toán tải lượng phát thải khí ô nhiễm từ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt (CH4, H2S, NH3, Methyl Mercaptan) và đánh giá ảnh hưởng tới môi trường không khí thành phố Hồ Chí Minh”.

GS.TS. Lê Thanh Hải, chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp.

Ba phản biện của luận án tiến sĩ là PGS.TS. Trương Thanh Cảnh, PGS.TS. Phùng Chí Sỹ và TS. Nguyễn Văn Quán. Hội đồng có sự tham gia của hai ủy viên là PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng và  TS. NCVCC. Nguyễn Quốc Bình cùng thư ký hội đồng là TS. Hồ Minh Dũng.

Chủ tịch Hội đồng (GS.TS. Lê Thanh Hải) điều khiển phiên họp

 

Thư ký Hội đồng đọc LLKH của NCS Mai Thị Thu Thảo

Nghiên cứu sinh trình bày luận án tiến sĩ trước hội đồng cấp Viện

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng tại Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên với sự có mặt của đông đảo NCS, cán bộ khoa học trong và ngoài Viện.

   

     Các thành viên hội đồng đọc nhận xét đánh giá luận án

Toàn thể hội đồng chấm luận án đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ và tác giả luận án xứng đáng được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật.

Nghiên cứu sinh trả lời câu hỏi và giải trình trước hội đồng cấp Viện

Đại diện tập thể hướng dẫn phát biểu ý kiến

 

 Các thành viên hội đồng, GVHD và nghiên cứu sinh 

 

Toàn văn luận án có thể xem tại Thư viện Viện Môi trường và Tài nguyên

Thông tin khác