Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện - Nghiên cứu sinh Mai Thị Thu ThảoBảo vệ LATS cấp Viện:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Thị Thu Thảo với đề tài:

Nghiên cứu tính toán tải lượng phát thải khí ô nhiễm từ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt (CH4, H2S, NH3, Methyl Mercaptan) và đánh giá ảnh hưởng tới môi trường không khí thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên ngành                 : Công nghệ môi trường không khí

Mã số chuyên ngành       :  62.52.06.05

Người hướng dẫn           :  PGS.TS. Đinh Xuân Thắng

                                                     PGS.TSKH. Bùi Tá Long

Thời gian                         :  9giờ00, Thứ Ba, ngày 17 tháng 7 năm 2018

Địa điểm                          :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                              Số 142 Tô Hiến Thành,  P.14, Q.10,  TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác