Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 2 - NCS Vũ Thùy LinhBảo vệ chuyên đề 2, NCS Vũ Thùy Linh


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 2: Phương pháp luận và dữ liệu nghiên cứu” thuộc đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng cho nông nghiệp TP.HCM.

Chuyên ngành                        : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành              : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện     : Vũ Thùy Linh

Thời gian                                : 14h00,  thứ Tư ngày 12 tháng 12 năm 2018

Địa điểm                                 : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                 142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác