Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 2 - NCS Võ Anh Tuấnlexapro and weed interaction

weed lexapro withdrawal algera-corridor.nl lexapro weed and alcohol

how to buy naltrexone

buy naltrexone online usa
Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 2:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 2: “Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu thất thoát nước sạch cho hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh thuộc đề tài “Nghiên cứu xác nhận nguyên nhân và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thất thoát nước sạch cho hệ thống cấp nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh”.

Chuyên ngành                       : Công nghệ môi trường nước & nước thải 

Mã số chuyên ngành             : 62.85.06.01

Nghiên cứu sinh thực hiện    : Võ Anh Tuấn

Thời gian                                :16h00,  thứ  Năm  ngày 16  tháng  01  năm 2014

Địa điểm                                 : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường & Tài nguyên

                                                 142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác