Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 1 - NCS Đỗ Mạnh Cườngbuy abortion pill online

buy abortion pill online recursosred.es
Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 1:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 1: “Xây dựng phương pháp luận đánh giá tính dễ bị tổn thương và tính bền vững cho vùng ven biển” thuộc đề tài “Nghiên cứu phương pháp luận đánh giá tính dễ bị tổn thương và tính bền vững đối với tác động của biến đổi khí hậu đến các địa phương vùng ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long - Trường hợp nghiên cứu Tỉnh Kiên Giang”.

Chuyên ngành                       : Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

Mã số chuyên ngành             : 62.85.15.01

Nghiên cứu sinh thực hiện    : Đỗ Mạnh Cường

Thời gian                                : Lúc 16 giờ00, thứ sáu ngày 28  tháng  03  năm 2014

Địa điểm                                 : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường & Tài nguyên

                                                 142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác